Tilbake til flora


Blåveis på vestlandet


Blåveis er en uvanlig plante på vestlandet, men en kan finne den noen få steder i ytre Hardanger. Her opptrer den typisk i kalkholdig skifer. Den starter blomstringen tidlig, og står gjerne i full blomst før en ser noe til andre vårblomster som hestehov og hvitveis. Bildene her er tatt niende april på en lokalitet i en edelløvskog i Kvam kommune, nær grensen til Fusa kommune. Blomstene befant seg i alle stadier fra knopp til avblomstret.

Blåveisknopp

Blåveis i knoppNyutsprunget

Nyutsprungne blåveisMed eføy

Her i edelløvskogen vokser blåveisen sammen med vill eføyBladverk

Blåveis med sine karakteristiske overvintrede bladerPrakteksemplar

Et prakteksemplar på sitt finesteAvblomstret

Blomstringen er over for i år. Nå skal frøene utvikles. De spres gjerne med maur.