Tilbake til virveldyr


Dvergflaggermus (Pipistrellus pygmaeus)


Dvergflaggermusen er en vanlig flaggermusart i Norge og finnes nordover til og med Trøndelag.

Dvergflaggermus

Normalt ekkolokaliseringsrop på nært hold med gode opptaksforhold

Denne dvergflaggermusen (første bilde) jaktet over en eng med skogkanter. Et stykke ute i opptaket (3 første lydfilene hører sammen med dette bildet) kan en høre at flaggermusen flyr inn mot et byttedyr (gradvis kortere avstand mellom ropene).

Lydfiler som hører sammen med første bildet:
Heterodyne avspilling av dvergflaggermus:Realtime expansion avspilling av dvergflaggermus:Time expansion avspilling av dvergflaggermus:
Dvergflaggermus

En blanding av lavfrekvente sosiale rop og mer høyfrekvente ekkolokaliseringsrop


Opptakene med en blanding av sosiale rop og ekkolokaliseringsrop (bilde 2). De lavfrekvente sosiale ropene kommer i serier på 3 rop (har en sjelden gang hørt 4 innimellom de vanlige seriene på 3). Ved heterodyne- og real time expansion-avspilling kommer de 3 ropene så tett på hverandre at det høres ut som ett rop. Ved time expansion-avspilling kommer de 3 ropene tydelig frem.

Heterodyne avspilling av dvergflaggermus:Realtime expansion avspilling av dvergflaggermus:Time expansion avspilling av dvergflaggermus: