Tilbake til fugl


Konglebitinvasjon i vest


Konglebiten er en art som i Norge skal være funnet hekkende fra Hedemark til Finnmark, med hovedvekt i indre og østlige Finnmark. Videre er det en circumpolar art som finnes gjennom nordlige Sverige, Finnland, taigaen i Russland og videre i nordlige Nord-Amerika. Den er delt inn i en rekke raser gjennom utbredelsesområdet. Om høsten legger den ut på vandringer, og kan i den sammenheng opptre på vestlandet, sjelden før oktober. Enkelte år kan den sees i ganske stort antall i en vanligvis kort periode. I 2019 var den mest tallrik i Hordaland i et par ukers tid i slutten av oktober og starten på november, med sporadiske observasjoner utover resten av året. Den overvintrer gjerne i Trøndelag og i øst-Norge.
Konglebiten er en fugl på størrelse med en rødvingetrost og spiser mest bær på trekket, helst rognebær, og da primært kjernen i bæret. Kjønnsbestemmelse av konglebit kan være vanskelig. En gammel hannfugl er grei nok. Den beskrives gjerne som karminrød eller bringebærfarget (kan fremstå som nokså rosa i farge). Noe yngre voksne hanner kan være mer orangerøde (mer som korsnebbhanner). Hunner er beskrevet som gulgrønne, gjerne med innslag av noe orange, og overlapper derved en del med hanner som er årsunger. Skulle gjerne sett god litteratur med illustrasjoner som viser de ulike variasjoner en kan finne blant kjønnene i ulike aldersgrupper.

Konglebit hann

Konglebit hann. Denne fuglen er voksen, men neppe gammel da den fremdeles har en ganske orangerød fargeGammel konglebit hann

Den gamle konglebithannen har flotte karakteristiske fargerKonglebit

Muligens en ung hann (en del orange innslag), men har sett bilder av tilsvarende fugl beskrevet som hunnfugl. Usikker på denne


Konglebit

En annen konglebit med mye grått innslag, men som mangler innslaget av orange. Kanskje en bedre kanditat som hunnfuglKonglebit hunn

Dette er trolig en voksen hunnfuglKonglebit hann

Nok et bilde av gammel hannfuglKonglebit hann

Med det kraftige nebbet splitter konglebiten rognebærene i to og plukker ut kjernen