Tilbake til virveldyr


Nordflaggermus (Eptesicus nilssonii)


Nordflaggermusen er den vanligste flaggermusarten i Norge.

Litt teknisk først:
Lydopptakene under er spilt av ulike modus.
Heterodyne/Autoheterodyne er en tradisjonell avspilling der en "tuner inn" på sterkeste signal, og gjør dette om til en hørbar frekvens. Alt gjøres om til samme frekvens og opptak fremstår som en serie klikkelyder.
Time expansion er når en spiller opptaket av i sakte fart. Dette endrer frekvensen ned til et nivå som er hørbart for oss. Ved denne metoden bevares ulike frekvenser samtidig, og resultat kan minne litt om fuglelyder, og gir et bedre inntrykk av lydbildet. Hvis en flaggermus har rop på ulike frekvenser vil en oppfatte dette ved denne metoden.
Real time expansion er en slags hybrid løning der en utnytter at det er et stille tidsområde mellom ropene i en serie, og utnytter deler av dette ved å spille av selve ropet i redusert hastighet. En får dermed opptaket med naturlig avspillingshastighet totalt, men med bedre lydbilde og med ulike frekvenser representert.
Opptakene er gjort med en detektor fra "Acoustic Wildlife" montert på et nettbrett. Bildene er screendumper tatt fra nettbrettet under avspilling av filene.

Nordflaggermus

Normalt ekkolokaliseringsrop på nært hold med gode opptaksforholdNordflaggermus

Nordflaggermus som nærmer seg bytte


Når flaggermusen nærmer seg et byttedyr øker frekvensene på ropene, og avspilt i heterodyne modus minner lyden litt om en mynt som spinner fortere og fortere rundt på et bord før den legger seg ned. Det er flere slike sekvenser i opptakene i heterodyne- og real time expansion-modus. Kun en sekvens i time expansion modus for å begrense lengden på opptaket.

Heterodyne avspilling av nordflaggermus:Realtime expansion avspilling av nordflaggermus:Time expansion avspilling av nordflaggermus: