Tilbake til fugl


Hormonell røy


Hos hønsefugler ser en fra tid til annet tilfeller av at skyhet for mennesker forsvinner i paringstiden om våren. Spesielt godt kjent er dette hos storfuglen. Spillgall tiur angriper gjerne alt fra biler til mennesker. Ellers i året er storfuglen sky og flyr gjerne unna allerede på et par hundre meters avstand. Også hunnen hos tiur kan endre adferd overfor mennesker i denne tiden. Full i hormoner oppsøker enkelte individer mennesker. Først gang jeg observerte dette var da jeg var inne til militærtjeneste og observerte en røy sittende på nederste grein i en furu mens en hel tropp med soldater passerte på veien under furuen. Kjent her fra vestlandet er også et tilfelle fra Baldersheim i Fusa der en røy i flere vårer spaserte omkring på trebord og benker som var satt opp utenfor den lokale butikken. Bildene under er fra våren 2014 da en røy dukket opp på en skole i Bergen og ble værende en tid. Den gikk vanligvis omkring på taket av skolen. En lørdag ettermiddag tenkte jeg det kunne være kjekt å få med seg denne severdigheten før den forsvant. Jeg fant den ikke på taket, men like ved skoleplassen lå en liten fotballbane der noen spilte fotball. På beste tribuneplass, et lite tre rett ved banen satt røyen og så på kampen.

Røy

Røy på fotballtreningRøyportrett

RøyportrettFjærstell

Fjærstellet her er trolig en såkalt oversprangshandling. Fuglen er usikker på om den skal rømme eller ikke, og tar til med en slags "nervøs" stelling av fjærdrakten. Dette kan en ofte observere når en nærmer seg fugl