Tilbake til fugl


Siland, vår vanligste fiskeand


Av fiskeender har vi kun tre arter som det er sannsynlig at en kan finne her på vestlandet. Disse er laksand, siland og lappfiskand. Den desidert vanligste av disse er silanden. Vi finner den hekkende i sjø, brakkvann og ferskvann. Fiskeendene skiller seg tydelig fra de andre endene på den karakteristiske utformingen av nebbet. De har lange tynne nebb (spesielt laksand og siland) med tannlignende pigger inni nebbet. Dette er nebb utformet for fangst av fisk, som utgjør størstedelen av føden deres. Silanden ligner en del på laksand, men har tynnere rettere nebb, og er en mindre and (litt mindre enn stokkand). På nært hold ser en at øyefarge er rødbrun til rød.

Silandhunn

Nebbet til silanden er egnet til å holde fast fisk. Her en siland hunnSilandhann

Silandhannen er mer fargerik enn hunnen. Forskjellen ligner den en finner hos laksandJeg observerte en næringsøkende silandhunn en liten stund og fikk se hvor dyktig fiskejeger disse fuglene er.

Stingsildfangst

Her har silanden fanget en stingsild, som er et vanlig byttedyrStorfangst

Silanden er i stand til å ta ganske fine fisker, som her en slags sild, eventuelt smoltFlyndrefangst

Småflyndre inngår også i dietten, men det blir litt kaving når den skal svelgesSilandhann

Silandhann forfraUngestellet hos silender er noe uvanlig, og det forekommer at en ser svært store ungekull. Dette kan ha flere årsaker. Det er observert at store kull forekommer fordi flere hunner har lagt egg i samme reir. Det er heller ikke uvanlig med "adopsjon" hos silender. Dersom to hunner med hvert sitt ungekull møtes kan det ene kullet slå seg sammen med det andre, og dra videre med den ene hunnen.

Silandunger

Silandunger fra et "kull" på 16 dununger. De beveget seg mye ved løping "oppå" vannet, avbrutt av brått å stikke hode ned i vannet, og av korte opphold på land