Tilbake til virveldyr


Spekkhoggere i Øygarden


15 april 2014 var jeg på tur ytterst på Skogsøy i Øygarden. Jeg ble oppmerksom på et stort antall havsuler og måker litt utenfor de ytterste skjærene. Etter hvert så jeg det blinket i kroppene på en liten flokk med spekkhoggere hver gang de var oppe for å puste. Har ikke sett disse her ute før, så det var en fin opplevelse. Noen bilder ble det, men de er tatt på mange hundre meters avstand, så kvaliteten kunne vært bedre. Nå på vårparten er det ikke uvanlig at spekkhogger kan observeres på vestlandet. Dette henger muligens sammen med at det er forekommer en del sild her på denne tiden.

Spekkhoggere

Spekkhogger utenfor de ytterste skjæreneSpekkhoggere

Her ser en godt de karakteristiske grå flekkene bak ryggfinnenSpekkhoggere

En unghval er fremdeles mye lysere enn de voksne hvaleneSpekkhoggere

Her ser en blåsten fra pustehullet på toppen av hodetSpekkhoggere

Vanskelig å telle individer i en slik flokk, men dersom en her ser ryggfinne til 3 voksne dyr, skal det være 4 dyr i flokken. Dette er samme antall som i flokken som ble observert ved Bildøy dagen før. Kanskje er det samme flokk