Velkommen til sidene mine om vestlandsnatur!

Headerbildet har link tilbake til startsiden.

VIRVELDYR: Her finner du pattedyr, amfibier og krypdyr. Fuglene er skilt ut for seg selv.

LEDDYR: Leddyrene er pr. i dag kun delvis systematisert.

SOPPSIDENE:
Soppene må ikke brukes for identifisering av sopp som en har tenkt å spise. For det første er jeg ingen soppekspert og kan feilbestemme dem. I tillegg kan mange sopper variere en god del i form og farge. Konsekvensene av feilbestemming av sopp kan væ:re store. Jeg anbefaler likevel folk å bli kjent med gode matsopper under kyndig veiledning. Ingen kjøpesopp kan måle seg med stekte selvplukkede kantareller.

UNDERVANNSBILDER:
Samtlige tatt under fridykking (snorkling). Drakt trengs for å holde varmen. En kan ikke være under like lenge som ved apparatdykking, men til gjengjeld kan en holde på lenge, gjerne 3-4 timer eller mer. En har også mye bedre bevegelighet enn om en dykker med luft. Fotoutstyr brukt til undervannsfoto: Diverse fra kompaktkamera i undervannshus til speilløst systemkamera. En trenger altså ikke noe avansert utstyr for å drive med dette. Det kan være en fordel at kamera har hjelpelampe for fokus under då:rlige lysforhold. I tillegg er det en fordel med en lyssterk bildebrikke (relativt stort areal). Alfor mye fokus på megapixler i dag. En stor andel av undervannsbildene her er tatt med et Nikon Coolpix 3.2 MPx kompaktkamera (+ undervannshus) som i de dårlige lysforholdene under vann faktisk gir bedre resultat enn et 12 MPx Fuji 50d kompaktkamera (som er et helt ok kamera under gode lysforhold over vann).

GALLERIER: Her finner du bilder i litt større format ordnet i kategorier

TURTIPS:
Her finner du turbeskrivelser med bilder, kart og annen informasjon.

I en nettverden som i stadig større grad er forstyrret av uønsket påtrengende reklame foretrekker jeg å holde denne nettsiden fri for dette. Bruker heller ikke noe javascripts, andre scripts eller cookies her. Nettleverandør har en statistikkside som jeg kan logge meg inn på. Hvordan denne delen er lagt opp kjenner jeg ikke til.
Flesteparten av bildene er tatt på vestlandet. Noen få unntak er tatt utenfor vestlandet, men av arter som opptrer på vestlandet. Håper noen kan ha nytte eller glede av sidene.


Bjørn-Atle Albrektsen