Turtips


Dagstur til Bondhusdalen, Kvinnherad


Et område jeg er lite kjent i er rundt Folgefonna. Jeg bestemte meg derfor for at det var tid for en dagstur for å sondere litt av dette terrenget. Valget falt på Bondhusdalen, og den klassiske turistruten opp mot Bondhusbreen. Fra Bergen kan en enten kjøre til Os og ta fergen fra Hatvik til Vengjaneset, og videre til Eikelandsosen, eller alternativt via Gullbotn og Tysse til Eikelandsosen. Deretter tar en sørover gjennom Hålandsdalen til Mundheim og videre sørover til Gjermundshavn der en tar ferge over til Årsnes. Over på andre siden tar en nordover, inn i Maurangerfjorden til Sundal der en tar av oppover Bondhusdalen. Her er laget et flott parkeringsanlegg med toaletter og informasjonstavler.

Parkeringsplass

Det flotte parkeringsanlegget i Bondhusdalen


Dette anlegget har det nok vært behov for en stund, for selv midt i uken i starten av juni var det en rekke biler parkert her. Mesteparten av de var tyske, så turistsesongen er allerede i gang. Siste halvdel av mai og starten av juni er vel kanskje den fineste tiden på året her vest, med gode muligheter for fint vær. Med grønne lier og snødekte fjell er vel dette vestlandet på sitt fineste. En del av disse turistene bor nok på campingplassen nede ved sjøen i Sundal.

Informasjonstavle

En av informasjonstavlene langs ruten


Fra parkeringsplassen går det en god grusvei opp til Bondhusvatnet. Ønsker en å komme høyere opp i fjellet kan en ta av til venstre (merket med skilt) litt før en kommer opp til Bondhusvatnet. Herfra kan en følge den gamle, nå restaurerte Keisarstien opp lien på østsiden av vatnet til Gardshammarsætra, og videre retning Breidablikk og Fonnabu. Begge disse hyttene tilhører Bergen Turlag. Har merket denne ruten med rød farge på kartet (link nederst på siden).

Bondhuselva

Et av de mange flotte partiene i BondhuselvaBondhusvatnet

Bondhusvatnet med Bondhusbreen som kommer ned dalen på motsatt side av vatnetGrusveien opp til Bondhusvatnet er av god standard (kjørbar med motorisert rullestol ifølge informasjonsplakat), og det tar omlag en times tid i rolig gange opp til vatnet (ikke stort mer en et par kilometer, og lite stigning). Turen opp hit er grei for alle som er i noenlunde form, velegnet for pensjonister, og folk som ferdes lite i terreng. Det er satt opp flere store steinbord og steinbenker ved vatnet. Også her finner en informasjonplansjer, som dels omhandler turistindustrien, dels transport og eksport av is herfra, men også med gamle foto fra dalen som viser hvor stor breen var tidligere. Bildene fra 1907 viser en vesentlig større bre, men selv bilder fra 1980-tallet viser at breen krymper fort fremdeles. På vestsiden av vatnet går veien videre relativt flatt langs med vatnet. Standarden er ikke lengre så bra som lengre nede, men det er ikke noe problem å gå her i joggesko om det ikke er vått i terrenget (glemte selv fjellstøvlene, og gikk i joggesko av "mesh-type" som en kan se gjennom uten at jeg ble våt).
Skogen her i Bondhusdalen er dominert av gråor og bjørk, med litt innslag av hegg og rogn. Langs veien opp til Bondhusvatnet, men også videre innover langs vatnet kan en finne store forekomster av den flotte bregnen strutseving. Litt før en kommer inn til Pyttelva innerst i vatnet passerer en under en flott gammel alm. Den bærer tydelig preg av å ha vært styvet i gammel tid, men har vokst uforstyrret lenge nå. I terrenget rundt denne almen er det godt innslag av strutseving og en finner også maigull, jonsokblom og skogstjerneblom her.

Alm

Den flotte almen ved ØrnaholuraVed bruene for kryssing av Pyttelva står det en flokk med geiter. Det er ikke redde av seg, og tydelig vant med turistene. Etter kryssing av denne elven går stien litt opp i høyden før den igjen går ned mot utløpet av Brufosselva.

Bondhusvatnet

Bondhusvatnet med utsikt mot Brufossvadet ved Brufosselvas utløp. Over uren i lien bak ser en den karakteristiske profilen til KubergsnutenFra Brufosselvas utløp er det ikke langt opp til det gamle Nedstasætret. Her er den fremdeles en noenlunde åpen stølsvoll med en nedfalls laftet bygning lengst nede. Her finner en også en gigantisk steinblokk (Sælsteinen)som det lar seg gjøre å komme seg opp på. Fin utsikt fra toppen, men langt ned, så vær forsiktig her. Videre oppover går stien over toppen av et lite skar, ned på noe som ser ut som en annen stølsvoll, før det bærer utover i det åpne steinete landskapet kalt Fonnøyrane og Brufossøyrane. Dette er et morenelandskap som er sterkt bearbeidet av elven som kommer fra breen. På sidene av dalen ser en også to flotte randmorener (sidemorener) som viser at breen har vært adskillig større for kort tid siden (skogen er i ferd med å etablere seg på disse morenene, men er fremdeles småvokst).

Fonnøyrane

FonnøyraneBondhusbreen

Her fra Fonnøyrane ser en kun den nederste delen av BondhusbreenBest utsikt mot Bondhusbreen har en kanskje fra utløpet av Bondhusvatnet, eventuelt helt nede fra parkeringsplassen. Fra Fonnøyrane er mye av breen skjult i en dal. En kan nok se mer om en tar seg bort mot den vestligste sidemorenen, eventuelt opp på denne. Helt nede fra parkeringsplassen kan en også se mye av de øvre delene av breen.

Mot Bondhusbreen

Vel tilbake ved parkeringsplassen har en fin utsikt mot øvre del av BondhusbreenKart over området