Turtips
Nederst i Brekkedalen Nederst i Brekkedalen


Søre Gullfjellstoppen/ Søre Gullfjellstoppen ("Sydpolen")


Mot Rolfsvåg Utsikt ned Vestredalen mot Rolfsvåg


BREKKEDALENBrekkedalen som ligger i Bergen og Samnanger er lettest tilgjengelig via Hauglandsdalen (ta østover ved Kalandseid). En tar til høyre ved Samdal og kjører til snuplass ved enden av veien. Der finnes det en parkeringsplass.
Brekkedalen har en vei som til nød kan brukes av biler, men den er stengt nederst med bom slik at det er sjelden en ser noen biler i dalen. Veien kan følges innover en times tid, kanskje vel så det. Fra de øverste deler av veien har en utsikt ned dalen mot Rolfsvåg i Samnanger. Området burde også egne seg godt til joggere som her unngår asfalt, og får muligheter til trening både på tilnærmet flate partier, og i lange motbakker innerst i dalen. Området er preget av skogdrift med skogsbilveier som kan følges på nordsiden av dalen. Nederste del av dalen er preget av elver og sletter. Dette er et velegnet tur og lekeområde for barnefamilier

Går en videre opp noen bakker og gjennom et relativt trangt utløp av Brekkedalen åpner dalen seg og flater ut.
Ovenfor dette partiet fjerner veien seg noe fra elven og fortsetter slakt oppover. Etter hvert kommer det et veidele der en skogsbilvei går opp lien til venstre. Denne sideveien kan følges oppover til høyeste punktet der en kan gå videre i terrenget langs toppen av åsen på god sti retning Gullfjellet (bruk kart). Noen steder ser en oppmurte rester av en vei fra gammel tid som er anlagt nordover fjellet.

Fortsetter en videre langs den største veien kan en se Søre Gullfjellstoppen, også kalt Sydpolen, i front. Nå begynner det å bli brattere, og veien krysser etter hvert en elv som kommer fra dalen vest for Søre Gullfjelltoppen på bro. Den kommer ned et lite juv. Her oppe er det flott gammel småvokst furuskog. Nær toppen av veien, er det et nytt veidele.
Går en ut i terrenget til høyre ved delet kommer en opp til Brekkevatnet. Herfra kan turen om ønskelig forlenges i terrenget opp til Svinningen 842 m.o.h. der det er en liten bu hvor en kan søke ly for været om nødvendig. Det er bratt opp til Svinningen, og ikke noe særlig sti oppetter bergene. Dette er en tur for de som er vant med å gå i terrenget. Et annet alternativ for de som ikke trenger stier er å følge ryggen opp mot Søre Gullfjellstoppen 962 m.o.h. Plantelivet i området er relativt fattig, men lokale forekomster av karbonat gjør at en finner reinrose i ryggen opp mot toppen.
Ved veidelet går veien til høyre frem et stykke slik at en kan se ned Vestredalen mot Rolvsvåg. Veien til venstre som fortsetter mot nordøst er ikke så ny som den nederste delen av veien, og skal visstnok være en gammel militærvei som kommer ned til Samnanger ved Trengereidfjord. Også fra denne veien kan en se ned dalen i retning Rolfsvåg. På veien passerer en et avlangt tjørn. Det finnes fisk i vatnene her oppe, men de er helst små.
Like før det bikker utfor mot fjorden kan en se oppover Purkedalsgjelet som kommer ned fra Gullfjellsmassivet.

Kart over området

Veien oppover Brekkedalen Veien i Brekkedalen


Brekkevatnet Brekkevatnet


Mot Purkedalsgjelet Mot Purkedalsgjelet