Turtips


Rundtur over toppene rundt Dyrdalen fra Bontveit


Fra Bontveit er det mange turalternativer, men en av de fineste er en rundtur over toppene rundt Dyrdalen. Ved startpunktet på Bontveit er det rundt 10 parkeringsplasser, men en sving lengre nede (mot sørøst) er det ytterligere 15-20. I helgene kan parkering bli et problem, men det går også buss hertil. Noen hundre meter i starten går turen på grusvei gjennom granplantefelt før en kommer inn på den gamle stølsveien mot Bjørnastølen.

Mot Bjørnastølen

Utsikt mot Bjørnastølen.Vel forbi Bjørnastølen følger en oppetter en rygg et stykke før en tar til høyre østover, over en haug. Deretter bærer det kanskje 20 høydemeter nedover før ny stigning opp til et stidele hvor stien til venstre fortsetter innover i Dyrdalen, mens stien sørover over Hovden går retning elven fra Dyrdalsvatnet, og videre oppover mot Hausdalshorga. En høstdag med mye vann i elven ser det ikke ut som den kan krysses uten videre, men rundt 50 meter nedenfor der stien krysser elven er det lagt ut en kraftig planke (sikret med tau) over elven. Her er det lett å ta seg over

Dyrdalselven

Dyrdalselven der stien krysser den.


Dyrdalsvatnet

Utsikt innover Dyrdalen med Dyrdalsvatnet. Fjellet bak høyre del av vatnet er Austefjell og fjellet til venstre er Slettegga, begge fjell som denne turen går over.Hauglandsdalen

Utsikt sørover. Omtrent midt i bildet ser en indre og ytre Raudlivatnet, og bak disse Gåssandvatnet. Litt lengre til høyre ser en ut gjennom Hauglandsdalen. Enda lengre til høyre, nærmere og høyere i terrenget, ser en også Frotveitvatnet.Samdalen

Samdalen med Samdalsvatnet sett fra oppstigningen mot HausdalshorgaBrekkedalen

Nesten oppe på toppen av Hausdalshorga er det fin utsikt mot Søre Gullfjellstoppen til venstre og ned i Brekkedalen. En ser også mot Samnanger, og i det fjerne, toppene rundt Kvamskogen.Hausdalshorga

Utsikt fra Hausdalshorga. Austefjell til venstre, deretter ser en Gullfjellstoppen langt bak og, i høyre del av bildet, Søre Gullfjellstoppen (Sydpolen).Horgahalsen

Nedstigningen mot Horgahalsen, som er en smal rygg som forbinder Hausdalshorga med fjellene i nord. Dalen nede til høyre er Hausdalen som starter oppe på myren nedenfor Redningshytten på Gullfjellet.Dyrdalen

Dyrdalen sett fra Horgahalsen. Bak til venstre Livarden, og til høyre, Slettegga.Hausdalshorga

Tilbakeblikk mot Hausdalshorga fra oppstigningen nord for Horgahalsen.Austefjell

Her fra toppen av Austefjellet har en fin utsikt retning GullfjellstoppenFra Austefjell følger en varderekken nedover til myren der en kan ta sørover ned i Dyrdalen, eller nordover retning Osavatnet. Her har en altså en mulighet til å korte turen ned noe ved å ta av nedover i Dyrdalen. Skal en videre mot Slettegga fortsetter en langs varderekken opp på Nobbane, over en liten dal, og opp mot Slettegga
Den andre muligheten til nedkorting av denne turen er å ta sørover over toppen av Nobbane og følge ryggen nedover mot Bjørnastølen.

Dyrdalen

Dyrdalen sett fra starten av oppstigningen mot Nobbane.Livarden

Utsikt mot Livarden fra nedstigningen fra Slettegga. En følger stien langs varderekken nedover her, men skal ikke starte oppstigningen mot Livarden, Etter hvert tar en inn i en liten dal som ender opp på toppen av en grusvei som en kan følge ned igjen til Bontveit.En kan regne 4-5 timer på denne turen, om en ikke tar den som en trimtur. En fin dag kan det være en god ide å bruke enda mer tid.

Kart over området