Turtips


Langs Øystesevassdraget, Kvam


Dette er en dagstur oppover fra Fitjadalen mot de øvre deler av vassdraget oppunder Fuglafjellet. Opp mot Fugladalen følger den T-merket løype som går mot Vending turisthytte. Denne stien er en gammel ferdselsvei hvor det spesielt nederst i Fitjadalen, og i urene gjennom Vossadalshola og langs Vossadalsvatnet er lagt ned et betydelig arbeid i gammel tid i å opparbeide en sikker stølsvei for dyr og folk. Turen ble gjennomført siste dagen i august 2018 etter en spesielt varm og tørr sommer. Jeg startet turen fra parkeringsplassen innerst i Fitjadalen, og fulgte grusvei det første stykket inn mot Flatabotnene. Parkeringsplassen ligger på omtrent 275 m.o.h. Ønsker en å fiske kan en her kjøpe fiskekort for elven og for vannene i fjellet som tilhører grunneierlaget i Øystese. I selve Fitjadalsvatnet er det fritt fiske, kanskje i håp om å få fisket ut litt av den alt for store bestanden av småfisk

Fitjadalsvegen

Fitjadalsvegen mot Flatebotnane


Nå på tampen av sommeren er det lett å høre at dette vassdraget er viktig for nasjonalfuglen fossekall. Allerede nede på den lille veistubben mot Flatebotnane kunne jeg høre fossekallen nede i elven. Videre kunne jeg jevnlig høre og se den videre oppover langs vassdraget helt opp til øvre Fugladalsvatn. Ved Flatebotnane finnes en liten åpen hytte med sitteplasser under tak om det skulle regne. I tillegg er det også satt opp et digert langbord med benker her.

Markmus

Markmus under langbordet i Flatebotnane. 2018 var et smågnagerår, og nå på tampen av sommeren var det fremdeles en del mus og lemen å se i fjelletFlatebotnane

Innover FlatebotnaneLike innenfor Flatebotnane er det en bro over elven. Her kan en ta av oppover mot Eivindsete. Jeg fortsetter videre innover langs vassdraget forbi noen hustufter retning Geitastølen.

Fitjadalselva

Fitjadalselva nær broenMot Geitastølen

Innover mot GeitastølenGeitastølen

Geitastølen. Også her er det satt opp en åpen hytte (åpne vegger for utsikt) hvor en kan raste under tak ved et bord. Her finner en også gamle svarthvittbilder hengt opp på veggene. Bildene har motiver fra tiden med stølsdrift herOvenfor Geitastølen er det noe stigning før en kommer opp i Vossadalshola. Her krysser en elven på bro. På kartet er det merket av at stien går litt vekk fra elven etter kryssingen, men det går også en sti langs med elven innover som i hvert fall var grei å følge i tørt vær.

Vossadalshola

Innover Vossadalshola langs elvenOppover gjennom uren i Vossadalshola kommer en etter hvert inn på en stølsvei. Den er noe preget av rasaktivitet i dalen, så det ligger en del stein på stien/veien som ikke er ryddet vekk. Det er nok ikke så stort behov for å holde denne stien vedlike nå når det ikke lenger er stølsdrift med storfe her oppe i fjellet.

Stølsveg

Stølsveien gjennom uren i Vossadalshola. Litt lenger fremme, over det første skyggepartiet krysser stien over på høyre side av dalen og følger deretter oppover rabbene mot toppenVel oppe fra Vossadalshola ser en innover Vossadalsvatnet. Landskapet her er preget av bratte fjell og stup på begge sider av vatnet. Det er også mye ur i dette området.

Vossadalsvatnet

Vossadalsvatnet. Stien gå her først helt oppunder stupet til venstreUr

Her fra høyeste området av stien langs vatnet. Herfra går den ned mot det berglendte neset lengere fremme før den stiger og fjerner seg fra vatnetLangs stien ved Vossadalsvatnet bør en legge merke til hvor mye arbeid som er lagt ned i å få en god stølsvei gjennom uren. Det er imponerende hvor mye en har murt opp og hvor store steiner som er buksert på plass for at denne veien/stien skal bli bra. Dette har vært nødvendig for trygg buføring frem til setrene i Fugladalen og Solheimsdalen. Denne gamle buføringsveien er et flott kulturminne i dalen.

Indre del av Vossadalsvatnet

Indre del av Vossadalsvatnet er en liten idyll. På andre siden av vatnet ser en noen små morenehauger. Litt til venstre for elvens innløp i vatnet ligger det også en liten hytteVed de indre delene av Vossadalsvatnet tar stien av oppover til venstre, bort fra vatnet. En kommer etter hvert opp i et område preget av småtjern og morenehauger. Her oppe tar jeg en "snarvei" opp til venstre slik at jeg kommer opp mot Fossvatnet i stedet for å følge hovedstien videre mot stølen i Fugladalen.

Tjern Vossadalen

Lite tjern i Vossadalen. Her tok jeg av fra stien, og opp til venstre like etter tjernetMorenehauger

Mot hytten på den gamle stølen i Fugladalen. Dette landskapet er preget av morenehaugerFossvatnet

FossvatnetFra Fossvatnet tar jeg av opp et lite gjel til øvre Fugladalsvatnet. Det er ikke noe skikkelig sti her, men litt dyretråkk her og der. Først når en er nesten helt oppe kan en se noe som ligner stier, på begge sider av elven. Oppe ved vatnet står en liten hytte eller bu. Jeg har tidligere hørt den omtalt som "kapellet", men vet ikke noe om opphavet til dette navnet. Hytten ligger langs den klassiske skitur-ruten Hamlagrø-Kvamskogen som pleide å være kvistet om vinteren.

Kapellet

Den lille hytten ved øvre Fugladalsvatnet. Vatnet her ligger på 942 m.o.h.Jeg krysser elven ved utløpet og finner en sti som gå opp i dalen vekk fra vatnet, opp ett brattheng, og opp i en flott liten dal med tjern og foss.

Ådni

Dalen ovenfor øvre Fugladalsvatnet. Bekken gjennom dalen ligger litt bak tjernet før den faller utfor en foss ned mot øvre Fugladalsvatnet som en ser bak til venstre. Det mørke fjellet en ser i bakgrunnen, midt i bildet, er ÅdniOver den lille dalen tar jeg opp på kammen mot dalen som fører ned mot Fossvatnet. Her går også vinterruten mot Fuglafjellet. Nå finner jeg sauer her oppe i den øverste vegetasjonen før en kommer opp på bart fjell. Selv om det ikke lenger er geit, storfe og stølsdrift her inne i de øvre deler av vassdraget, er det fremdeles et viktig beiteområde for sau. Kommer en seg opp denne dalen til topps kan en følge ryggen vider retning toppen av Fuglafjell. Jeg forlater dalen og tar av til venstre inn mot bekken fra tjernene oppunder Fuglafjellet

Fjellrype

Fjellrype. Her oppe i det vegetasjonsfattige fjellet går fjellrypene med sin grå og hvite drakt godt i ett med terrengetPlaya del Fuglafjell

Playa del Fuglafjell. Her oppe i et tjern finnes en uventet flott sandstrand. Et bad her er nok garantert avkjølende. Fuglafjellet 1334 m.o.h. i bakgrunnenTjern1204

Her like innunder Fuglafjellet som en ser bak tjernet finner en de høyestliggende kildene til Øystesevassdraget. Her lar det seg nok gjøre å ta seg opp til toppen fra sørsiden av tjernetFra det lille tjernet på 1204 meter tar jeg meg østover til den lille dalen nordøst for Sørfuglen, og etter hvert frem på kanten over tjernet merket 1059 m.o.h. Dette er vanskelig terreng uten stier og med mye småstup. Jeg frykter hele tiden å komme ned mot et stup som ikke lar seg forsere, slik at jeg må gå hele veien opp igjen. Jeg følger noen hyller sørover og klarer etter hvert å ta meg ned mot søre Fugladalen. Denne veien ned fra fjellet kan jeg ikke anbefale. Jeg gikk i tørt fint vær, og hadde god tid. I regnvær kan denne nedturen være farlig. Om en klarer å krysse dalen nordvest for Sørfuglen er også avhengig av snøforholdene her. Det kan være stygge sprekker i kantene av snøleiene, og det er ellers kronglete terreng å finne frem i. En bedre returvei er nok tilbake samme vei en kom opp ned til den lille dalen med tjern i ovenfor øvre Fugladalsvatn, og deretter sørover gjennom Fugladalen.

Fugladalstjørnane

På kanten over tjern på 1059 m.o.h.(nærmest). Utsikt over søre Fugladalen mot Oddmundskaret litt til venstre for midten av bildetMyklavatnet

Utsikt mot nedre del av søre Fugladalen og det større Myklavatnet. En ser også mot Folgefonna på andre siden av HardangerfjordenTjern 902

Tjernet på 902 m.o.h. i søre FugladalenLemen i fugladalen

Lemen i søre FugladalenFra søre Fugladalen tar jeg meg opp i Oddmundskaret der jeg finner frem opp bratthenget mot Gråtindane der jeg runder på nordsiden av toppen, og drar nedover mot Vetlavatn og videre ned mot Eivindsete.

Oddmundskaret

Utsikt fra oppstigningen over Oddmundskaret mot den delvis solbelyste Vossadalshola og lengre til venstre Vossadalsvatnet. Høyeste fjellet i bakgrunnen er SkrottVetlavatnet

Vetlavatnet litt ovenfor EivindseteFra Eivindsete følger jeg godt merket sti ned til broen ovenfor Flatebotnane, og videre på vei fra Flatebotnane tilbake til parkeringsplassen. Totalt er dette en tur på vel to mil med en god del stigning, så en bør ha god tid om en vil ta denne turen. En alternativ retur fra Eivindsete er via stølen Ruedal, men dette er litt lengre.

Kart over området