Turtips


Skeiskvanndalen til Fuglafjell


Det er andre august 2010 og på programmet står en fjelltur i Kvam før de beryktede "monstermastene" skal monteres. Utgangspunktet er Eikedalen skisenter, og jeg parkerer nedenfor bommen fordi jeg regner med den er stengt når jeg returnerer. Jeg følger veien mot Skeiskvanndalen til endes, og deretter stien opp mot vatnet. Flere steder på veien innover kan en tydelig se centimeterstore granater i skiferen. Rett nedenfor utløpet av vatnet krysses elven på bro. Videre følges T-merket løype langs østsiden av vatnet. Det har vært en kald natt, og allerede nå i starten av august er det rim i gresset før solen kommer opp bak fjellet. Høyt oppe i lien mot Skeisheii høres det karakteristiske skriket til fjellvåken, men ingen ting er å se.

Skeiskvanndalen

Ved utløpet av Skeiskvanndalsvatnet, med stølen HerandPasserer gamlestølen der en hest går og beiter. Stien er lagt et stykke fra vannet for å unngå de verste myrene. Etter hvert stiger den oppover i terrenget retning Kråkehotten og Rosselandsbotnen.

Skeiskvanndalsvatnet

Tilbakeblikk mot Skeiskvanndalsvatnet fra T-merket stiI bekkeutløpet fra Rosselandsbotnen står det noen fine ørreter. Det viser seg etter hvert at det er fin ørret i det lille tjernet i Rosselandsbotnen også, men fisken er ganske sky. Tjernet er lite, og svært grunt, og derfor ikke lett å fiske i. Et gjenglemt glass med kunstig mark viser at noen i hvert fall har prøvd.

Rosselandsbotnen

Ved bekkeutløpet fra Rosselandsbotnen. Kråkehotten til venstreTjernet i Rosselandsbotnen

Det lille tjernet innerst i Rosselandsbotnen. Videre mot Bukkahjellane går en opp dalen til høyre for skaret til venstreI Rosselandsbotnen forlater jeg T-merket sti for å komme meg opp på Bukkahjellane nordvest for Såta. Runder til nordsiden av tjernet og går nordover opp dalen. Det er ikke noe sti her, men noen få strategisk plasserte oppstablede steiner viser veien. Her oppe treffer jeg to tårnfalker. Det skal etter hvert bli 7-8 av dem i løpet av dagen. Etter hvert som en kommer opp mot en liten bekk, som kaster seg utfor fra høyden, blir det også en slags sti den siste biten opp til Bukkahjellene. Bukkahjellene er en lang hylle der en først går i slak motbakke før det bærer utfor igjen mot nordvest. Det er fin utsikt nordover mot et stort regulert vann som opprinnelig var tre vann. Fremdeles opptrer vannet med tre navn på kartet. Fra vest mot øst er de Svartavatnet, Holmavatnet og Frostadvatnet.

Utsikt fra Bukkahjellane

Utsikt mot Holmavatnet og Frostadvatnet fra BukkahjellaneEtter å ha passert toppen av Bukkahjellane bærer det utfor ned til en liten bekk som kommer ned dalen vest for Rundhaugen. Følger bekken opp i dalen og kommer etter hvert opp til det lille tjernet ved Rundhaugen.

Dalen sørvest for Rundhaugen

Dalen sørvest for RundhaugenVed det lille tjernet treffer jeg på den T-merkede stien som går opp en ur retning Gråurdskaret. Velger å fortsette rett østover langs bekken. Går opp et lite bekkejuv et stykke før jeg følger kammen til høyre for bekken opp til det flater ut. Her er ingen sti opp, og det er ganske ulendt, delvis med litt klatring, så en bør være forsiktig, og ha kart så en vet hvor en er, spesielt om ikke været er så bra som denne dagen.

Tjern ved Rundhaugen

Tjernet ved RundhaugenVel oppe kommer jeg opp til det første av en del tjern som bekken renner gjennom. Her blir jeg var et dyr som stikker raskt frem under en stein før det trekker seg like raskt tilbake. Ser det er brunt oppå og hvitt under. Tenker det kan være en røyskatt, og trekker meg tilbake fire meter for å skifte til teleobjektiv på kameraet. Når dette er gjort plystrer jeg svakt for å forsøke å lokke den frem igjen. Det tar ikke mange sekunder med forsiktig plystring før det nysgjerrige dyret dukker opp igjen. Oppdager nå at det har en kort hale som er brun helt til tuppen. Det er altså en snømus jeg har med å gjøre. Den er svært nysgjerrig og fortsetter med å forsvinne for deretter brått å dukke opp igjen forskjellige steder i en liten ur, noen ganger et stykke unna, og noen ganger bare et par meter fra meg. Det er ikke lett å fotografere den fordi den er i stadig bevegelse.

Snømus

Nysgjerrig snømus litt nedenfor GråurdvatnetFortsetter videre opp langs vassdraget og runder det øverste tjernet på sørsiden, for deretter å ta meg opp en mosebevokst skråning på østsiden av tjernet. Like etter er jeg oppe ved Gråurdvatnet.

Gråurdvatnet

GråurdvatnetFra Gråurdvatnet går jeg nordover på vestsiden av vatnet og deretter vest for noen tjern nord for dette. Passerer oppunder høyde 1122m og bort til det øverste tjernet. Ved østsiden av dette lar det seg gjøre å ta seg opp i høyden. Det går en slags sti eller sauetråkk opp her, og det finnes også noen oppstilte steiner som med litt fantasi kan passere som varder. Igjen er det litt ulendt slik at en bør vise forsiktighet. Videre oppover går en stort sett på blankt berg, noen steder med flotte foldestrukturer, og ett sted fant jeg til og med en flott klar bergkrystall på et par centimeter (den fikk være i fred). Det er nokså goldt her opp og lite liv bortsett fra en og annen piplerke og litt fjellrype. Oppdager også at det er langt verre å ta seg frem her oppe på denne tiden av året enn om vinteren når snøen dekker små kløfter og vann. Når omsider toppen der utsikten er utrolig bra i det fine været.

Rypekull

Traff noen få fjellrypekull i de goldeste, høyeste fjellpartiene på turenReturnerer samme vei inntil jeg kommer ned til tjernet nedenfor Gråurdvatnet. Derfra går jeg oppover mot sør og tar meg bortover mot Gråurdskaret.

Mot Fuglafjell

Fuglafjell sett fra oppstigningen vest for Gråurdskaret retning SåtaKrysser skaret og starter stigningen mot Såta. Rundt hundre høydemetre under toppen drar jeg nedover mot Purkegjelet, og følger dette ut mot sørvest. Også her er det verre å ta seg frem enn det er om vinteren. I ettertid er jeg gjort oppmerksom på at det er en god, og merket sommerrute på ryggen øst for gjelet, altså mot dalen.

Såterindane og Purkegjelet

Mot Såterindane og PurkegjeletKommer etter hvert ut av gjelet og følger terrenget videre langs hyllen nordvest for Byrkjefjellet. Her er det etter hvert en tydelig sti. Videre går stien ned på Skeisheii, der jeg følger stien ned igjen til Gamlestølen i Skeiskvanndalen.

Kveld i Skeiskvanndalen

Kveldstemning ved Gamlestølen i SkeiskvanndalenResten av turen går på T-merket sti, og etter hvert vei tilbake til Eikedalen skisenter. Denne turen kan jeg ikke anbefale for folk som kun er vant med å ta seg frem på gode merkede stier. Den passer bedre for de som liker å utforske resten av terrenget. Tok meg god tid på denne turen og brukte om lag elleve timer alt i alt. Da var det rikelig tid til spisepauser og fotografering. Den lar seg nok gjennomføre adskillig raskere om en vil ta dette som en trimtur, men det er langt, og til tider relativt ulendt, så en må uansett se på dette som en dagstur. Turen kan kortes ned ved å ikke gå opp på Fuglafjellet (går fort 2-3 timer ekstra) og i stedet følge T-merket sti fra Rundhaugen opp til Gråurdskaret. Vanskeligste partiet blir da Purkegjelet, men det er likevel lettere enn et par av partiene retning Fuglafjellet.

Kart over området