Turtips
Molte Det er bra med molte i gode år


Turt Turt, blant bjørnens favorittmat


Fremre Krekavatn Fremre Krekavatn mot Berdalseken


Ettermiddagsfangst Fin ettermiddagsfangst


Krekavatn Krekavatn mot Grånosi


Fisketur til fremre Krekavatn i LærdalEn kan få kjøpt fiskekort til dette området hos turistkontoret i Lærdal sentrum. Det skal også: være mulig å få fiskekort ved Borlaug Turistheim i krysset mellom veien fra Filefjell og veien fra Hemsedal (lykkes ikke selv med dette, og måtte ned igjen til Lærdal for å få kort). Derfra reiser en opp Lærdalen til en har passert nedre Smeddalsvatn på veien mot Filefjell. Noen hundre meter lengre oppe ved utløpet av øvre Smeddalsvatn tar en av på nordsiden av veien, krysser elven og parkerer på parkeringsplassen om en har bil med. Herfra går turen nord-nordøstover retning Frostdalen, først omlag en kilometer i flatt, myrete terreng inn til restene etter setrene Osen. Deretter stiger det gradvis oppover gjennom bjørkeskogen til landskapet igjen åpner seg opp og flater ut frem mot nedre Frostdalstjørn. Det skal være bra fisk i både øvre og nedre Frostdalstjørn. Det er ikke noe videre god sti videre, og terrenget er preget av myrer, kratt av dvergbjørk og vier, ispedd en del turt. Turten er en meterhøy staude som på vestlandet opptrer i indre strøk. Det sies at bjørnen setter pris på å få denne planten på menyen. Denne turen gikk videre på vestsiden av dalen frem til Frostdalstjern. Det er en flott utsikt retning Fillefjell med Suletind her ovenfra. Videre bar det vestover og oppover dalen retning Krekavatnet, men i omlag 1300 meters høyde bar det igjen nordover retning utløpet av fremre Krekavatnet. Det er begrenset med gode teltplasser her oppe, men et stykke fremme på østsiden av vatnet er det noen muligheter. Det ligger en båt her oppe som en disponerer om en har fiskekort her, og den er ledig. Dette gir en enestående anledning til å komme godt til over hele vatnet. Typisk størrelse på fisken er 250-450 gram, men er en heldig kan en få større fisk også. Fisken her oppe er av god kvalitet, og fin og rød i kjøttet. Etter to overnattinger, og godt fiskeutbytte bar det igjen ut av fjellet. Valget for returen ble å følge høydedraget sørover først til Krekavatn. Ved Krekavatn der en fjellrypestegg hilste velkommen ble det ikke noe utbytte av fisket. Det skal imidlertid være fisk av utmerket kvalitet også i dette vatnet. Videre bar det retning Frostdalsnosi og langs med bekken ned fra det lille tjørnet ved denne toppen ned mot vetle Frostdalen tilbake mot parkeringsplassen. Det er omlag 3 timers gangtid til fremre Krekavatnet uavhengig av om en velger ruten gjennom Frostdalen eller over fjellet via vetle Frostdalen. Tar en noen pauser, og eventuelt prøver fiskelykken underveis, kan det fort gå noen timer ekstra, men det er ingen grunn til løpe. Turen nytes best om en tar seg god tid. Det finnes en bestand av villrein i området. Jervespor ble funnet ved fremre Krekavatn i 2007, men muligheten til å treffe dette sjeldne dyret er nok begrenset.

Kart over området

Suletind Nedre Frostdalsvatn mot Suletind


Teltplass Teltplass ved fremre Krekavatn


Formidddagsfangst Formiddagsfangst i fremre Krekavatn


Ørretmiddag
Ørretmiddag fra fremre Krekavatn


øvre Smeddalsvatn Vetle Frostdølas uttløp i Øvre Smeddalsvatn