Turtips


Kvamfjellet, Selje


Kvamfjellet er, med sine 774moh det høyeste fjellet i Selje kommune. Når det gjelder navnsetting her så er det ikke helt samsvar mellom kartverket sine navn og de navn som brukes lokalt. Selv ulike gårder i Moldefjorden bruker ulike navn her. Toppen som på kartet kalles Klova kalles vanligvis Høgehornet, eventuelt Saltahornet. Klova brukes gjerne om den første bratte oppstigningen østover fra ytterst i Saltadalen. Den lille toppen på Kammen (nord for Storehaugen, vest for Saltadalen) kalles lokalt Lisjehaugen. Dette er en fin tur som en bør sette av rundt 4 timer til, men gjerne lenger om en vil ta det rolig. Det går en brukbar sti som starter i vest på oversiden av gårdene, over Trappeberget og videre opp på vestsiden av Øygardselva opp til et gammelt torvhus. Under den seneste tid der en brukte torv som brensel ble torven fraktet ned til gårdene på løypestreng fra kanten av bratthenget noen hundre meter vest for dette torvhuset. Her oppe kan en fremdeles se jordkanter i myren der torven ble skåret ut. Jeg valgte bratteste veien opp til toppen, men det er vel så vanlig å gå motsatt vei.

Mot Salt, Selje og Stadtlandet. Høyeste fjellet er Tarvaldsegga

Utsikt fra Trappeberget mot Øygardsvika, Salt, Selje og StadtlandetTorvhus

Rester av gammelt torvhus. Videre går stien opp mot der bekken brekker utfor, og videre på den solbelyste kammen inn mot fjelletOpp Klova går stien ganske langt nord, og kan være vanskelig å finne. Alternativ kan en gå oppover til bratthenget, og deretter følge dyretråkk sørover og etter hvert dreie opp i dalen bak første haug. Ovenfor Klova kommer en opp i en liten dal før neste oppstigning. Her kommer en raskt opp i en bakke med en del ur i (små steiner og lett fremkommelig terreng). Dette området kalles lokalt Kråkegulleida. Kråkegullet det her er snakk om er glimmermineralet biotitt som det finnes ganske mye av her. I tillegg avslører floraen her at det finnes kalk i berggrunnen. Dette kan en først og fremst se på den kalkkrevende planten reinrose som en finner her, men her finner en også den rikeste floraen på hele turen med innslag av gode forekomster av blant annet kattefot og fjellsmelle. Når en kommer til topps her har en fin utsikt mot indre deler av Moldefjorden (i Selje), og også over til de sydligste deler av Sunnmøre.

Selje

Utsikt mot Selje sentrum fra Høgehornet (Saltahornet)Moldefjorden

Utsikt mot Moldefjorden. Her ser en ned de to dalene Moldstaddalen (til venstre), med Hatlenesvatnet og Øyradalen (til høyre). Ryggen mellom dem kalles RabbaneMot Stadt

Utsikt fra Høgehornet mot Moldefjorden, Salt, Selje sentrum og hele StadtlandetKvamfjellet

Fra Høgehornet (Klova på kartet) ser en bort på Kvamfjellet. Her er det lettgått terrengJeg går ned igjen mot Rundereimskaret som skiller Rundereimsdalen fra Saltadalen. Herfra ned i, og ut Saltadalen. Herfra kan en alternativt legge ruten opp på Storehaugen og videre over Lisjehaugen (Kammen) på returen. Da får en fin utsikt mot Rundereim, øyen Barmen, og mot Sildegapet.

Snøleie

Her på sørsiden av Høgehornet ligger det en snøfonn som i kalde år, eller etter snørike vintre, kan ligge over til neste vinterSaltadalen

Saltadalen. Ned mot Rundereimskaret til venstre, og opp mot Storehaugen kan en se rester av en gammel steingard. Det er lenge siden denne har vært et effektivt stengsel for dyrKart over området