Turtips
Turvei på Lysøen Turvei på Lysøen


Grotten Grotten, som Ole Bull spilte i


Steinstrand Steinstrand vest på Lysøen


Store Brattholmen Steinstrand på Store Brattholmen


Mot Fanafjellet Mot Jonsholmen og Fanafjellet


Padletur i Lysefjorden, Os og BergenDet er tredje juni 2008, og turen går til Lysefjorden, som ligger i Os og Bergen. Det er en fjord som er mindre kjent enn den mer omtalte Lysefjorden i Rogaland, men er et utmerket utgangspunkt for en padletur. Fjorden er full av småøyer som sjelden er mer enn noen hundre meter tvers over. Eneste litt større øyen er den kjente Lysøen der Ole Bull bygget seg en slags villa, som mest av alt ser ut som et slags slott, med sine russisk utseende kupler. Denne øyen er noe over en kilometer lang. Det er anlagt over en mil med grusveier på Lysøen (nok til å spasere i flere timer). Jeg starter padleturen ved Sørstraumen ved utløpet av Lyselva. Det er varmt, men himmelen er mørk og truende, og jeg kjenner noen få regndråper under sjøsettingen av båten. Jeg padler korteste vei over til Lysøen, og padler deretter langs land rundt nordenden av øyen og deretter sørover og inn i Lysevågen. Planen er å ta et "strandhugg" her og besøke "Grotten" der Ole Bull noen ganger spilte (har vel vært bra akkustikk her). Raskeste vei til Grotten er rett opp fra østsiden av vågen. Jeg fulgte en turvei nordover til den rundet mot øst og jeg kom til et skilt som anviste vei mot Grotten. Denne veien er en solid omveg til Grotten, men kom etter hvert ut i relativt åpent landskap med glissen furuskog og flott utsikt vestover Lysefjorden retning Austevoll og ut mot havet nord for Austevoll. På vei mot Grotten passerte jeg også et par fine steinbenker langs stien. Jeg hadde vel ventet meg at Grotten skulle være en slags hule, men det viste seg at tre store steiner hadde falt ned og lent seg opp mot bergveggen ved et overheng slik at det ble dannet et slags rom en kunne gå inn i. Litt sør for Grotten på et fremspring er det fin utsikt ned igjen mot Lysevågen. Jeg tok ikke runden rundt øyen på grusveienen denne gangen, men det er en flott øy vel verdt å besøke, med et par små ferskvatn. Det skal også være flere orkideer å finne langs grusveiene for de som er botanisk interesserte. Tilbake til båten fortsatte jeg langs land ut vågen. På veien så jeg flere store østers i bergveggen. Det er trolig varmt i den grunne vågen om sommeren, slik at disse klarer seg. I tillegg til østers er det en rekke gode forekomster av blåskjell av fin spisestørrelse i Lysefjorden. Sjekk på NRK tekst-TV side 588 om det er observert algegifter i skjellene i nærtliggende områder. Ved runding vest for Lysøen flyr det opp noen silender, som er de vanligste fiskeendene her. Jeg runder Mortholmen, tar sørvestover og runder Løholmen. Ved skjærene nordvest for denne er det en del ærfugl, 1 hann, 4 voksne hunner og et ungekull. Herfra tar jeg kursen rett nordover og går inn i sundet mellom Store og Lille Brattholmen. Det har begynt å fjære ganske kraftig, og jeg klarer akkurat å komme gjennom den smale passasjen uten at båten tar nedi. Her mellom de to øyene er det mye grov grus og rullestein, trolig rester av en gammel morene. Det som tyder på dette, er at det i tillegg til lokal stein også finnes mer eksotisk stein her, som må ha blitt transportert temmelig langt. Blant annet fant jeg en "appelsinstor" stein bestående av rombeporfyr. Dette er en rødbrun stein med store (centimeterstore) hvite feltspatkrystaller i. Den er i dag blant annet kjent fra Oslofeltet. Alternativt kan eksotisk stein brukt som ballaststein ha blitt dumpet her, men så grunt som det er her kan det ikke dreie seg om særlig store båter. Videre tar jeg en "slalomløype rundt til nordsiden av Store Brattholmen, runder nord for Flatøyna og Kløverholmen, ut sundet og sør for Jonsholmen, deretter nordover og gjennom et par trange sund vest for og nord for Storholmen. I dette området ser jeg flere store fjæresjøroser på grunt vann. Krysser deretter østover mot fastlandet, og følger langs dette tilbake mot utgangspunktet. I siste bergveggen på sørøstsiden av neset nord for Sørstraumen ligger fiskemåken på reir. Den synes helt uanfektet av at jeg padler like forbi. Det har fjæret mye siden jeg la ut på tur, og nå legger jeg merke til at store deler av bukten er dekket med kraftig grønt ålegress. I disse ålegressengene var det mye småfisk, og på selve gresset beitet ulike snegler, både runde strandsnegllignende og lange spisse sneglehus. I fjæren gikk det også en hegre og jaktet fisk. Like før jeg la til land strøk en horngjel forbi båten. Slike miljøer som disse er unike og rike, og bør tas vare på. Alt for mange steder langs kysten og i fjordene er slike miljø blitt fylt ut med stein, og deretter mudret for å bli dype nok til anlegging av båthavn. Her ved Sørstraumen har en så langt hatt vett til å ta vare på dette miljøet.

Kart over området

Utsikt fra Lysøen Utsikt vestover fra Lysøen


Lysevågen Lysevågen er et godt utgangspunkt for turer


Innseilingen til Lysevågen Innseilingen til Lysevågen


Sundet mellom Store og Lille Brattholmen Vestover fra Store Brattholmen


Fjæren ved Lyseelvas utløp Fjæren ved Lyseelvas utløp