Turtips
Utsikt mot Fitjarøyene og Bømlo Åpent landskap langs Fitjarelva


Mot Midtfjellet Midtfjellet, fremdeles "ubesudlet" av vindmøller


Kvernavatnet Utsikt over Kvernavatnet retning Reksteren


Mosavatnet Kveld ved Mosavatnet mot Mehammarsåta


Halo med mer Halo med "hatt" og bisoler


Fisketur til Mosavatnet i FitjarDet er 27 mai 2008, og turen går til Stord, nærmere bestemt Mosavatnet i Fitjar kommune. Det er noen år siden siste tur her, og planen denne gang er å prøve kvelds og nattfiske i vatnet. Det er tørt og varmt etter at det nesten ikke har vært nedbør hittil i mai. Med utgangspunkt i Fitjar sentrum skal en følge hovedveien sørover en kilometers vei til Rimbareid der en tar av til venstre ved en granhekk (ingen merking av avkjørsel). Har en tatt av rett sted blir det etter kort tid granhekk på begge sider av veien slik at en kjører i en slags tunnel av granskog. Følg den asfalterte veien til endes og fortsett på grusveien til parkeringsplass ved vannverket.
Fra parkeringsplassen følges veien som ble anlagt i forbindelse med utbyggingen av vannverket. Denne veien går opp lien ovenfor Fitjarelva til Olstjørn, nord for Kinnavatnet, langs vestsiden av Midtvatnet til sørenden av Svartavatnet der den ender. Det tar en times tid opp dit, litt mer med tunge sekker. Vel oppe ved Olstjørn får vi utsikt mot Midtfjellet der det nå er bestemt at det skal bygges ut en vindmøllepark. Det er deprimerende å se at næringsinteresser får lov å bygge ned flott natur på denne måten, spesielt etter at det er utviklet teknologi som gjør det mulig å legge slike anlegg langt til havs, ute av syne, og så langt ute at en slipper støyforurensing. Det gjør det ikke bedre at dette i utgangspunktet er et underskuddsprosjekt som aldri ville blitt satt i gang uten subsidiering. Fitjar kommune har dessverre utviklet seg å bli en miljøversting de siste årene, der en i tillegg til dette vindmølleprosjektet også har satt i gang en massiv nedbygging av strandsonen i form av hytteutbygging.
I liene ved Olstjørn, Midtvatnet og Svartavatnet har det vært foretatt en del kontrollert avbrenning av marken de siste årene. Dette blir gjort for å holde landskapet, som var i ferd med å gro igjen med einer, åpent og gi bedre beite for husdyr. Dette er en flere tusen år gammel tradisjon langs kysten, og er, sammen med høyt beitetrykk, årsaken til at vi her har et åpent landskap allerede et par hundre meter over havet. Her oppe kan en finne diverse turorienteringsposter. Dette er tiltak som kan inspirere mange til å bli kjent med kart, kompass og turområdet. Ved Svartavatnet går en videre på god sti langs vestsiden av vatnet. Nord for Svartavatnet kommer en til vannskillet der det på nordsiden drenerer ned mot Langenuen. I nordenden av vatnet, under en karakteristisk stor stein finnes det en slags "turbok" hvor en kan skrive seg inn. Videre følger en T-merket sti som går mot Mehammersåta og videre sørover i Stord kommune, men tar av fra denne når en kommer opp til Mosavatnet. Det første som møter oss når vi er oppe er en ørn som sirkler over vatnet. Stord er en øy som trolig ikke er større enn at ett til to par kongeørn kan ha tilhold her. Hensyn til både ørn og hubro, som også finnes her, burde veiet tyngre i vurdering av om en skulle bygge ut vindmøllepark her. Det er kjent fra andre slike vindmølleparker at store fugler ofte flyr inn i vindmøllene og omkommer. Det var ganske mye insekter her oppe, både fjæremygg og døgnfluer, mygg og annet, så forventningene til fisket var store. Etter hvert som solen begynte å forsvinne langs vestsiden av vatnet ble det også en del vakaktivitet, til dels fisk av fin størrelse. Fisken viste seg imidlertid å være svært sky, og vakaktivitet stoppet umiddelbart om en kastet ut en sluk, spinner eller flue. Resultatet av fisket i Mosvatnet denne kvelden var at en fisk på 200 til 300 gram hang på i omtrent et sekund, med ett høyt hopp, før den løsnet. Tidligere erfaringer fra området var at fisken i de omkringliggende småvatn var adskillig greiere å ha med å gjøre. Selv om fisken i disse vatnene er noe mindre er det fremdeles ypperlig steikefisk. Etter noe fiske i et av disse vatnene hadde vi i hvert fall nok ørret til å fylle steikepannen på stormkjøkkenet et par ganger til kveldsmat. Etter hvert som mørket seg på ble det en times konsert med orreleik nord for, øst for, sør for og vest for vatnet. I tillegg begynte en ugle, trolig jordugle å "synge" på ulike steder i lien øst for vatnet. Vadefugler som strandsnipe, rødstilk og enkeltbekkasin var også svært aktive i skumringen. Insektene forsvant, og det gikk greit å ligge ute med sovepose og liggeunderlag uten noe telt. Neste morgen var det mer disig, og etter hvert utviklet det seg en fantastisk halo rundt solen, med bisoler, og en slags hatt (se bildet). Ved retur så vi først en stor huggorm hunn, deretter en liten hann langs vestsiden av Svartavatn.

Kart over området

Olstjørn Olstjørn


Svartavatnet Svartavatnet


Mosavatnet Utsikt sørover Mosavatnet


Idyll Idyll ved Mosavatnet


Huggorm hann En liten huggorm hann ved Svartavatnet