Turtips
Svaberg Svabergene nederst på stien


Stølselva Stølselva


Sideelv Sideelv til Stølselva


Otterstadstølen Otterstadstølen med sine toetasjers stølshus


Stølselva Stølselva like over inntaket til kraftverket


Maitur til Otterstadstoelen i ModalenDette er en kort tur på noe over en kilometers lengde og et par hundre meters stigning. Otterstadstølen naturreservat er vernet fordi det representerer Norges, og kanskje verdens vestligste forekomst av naturlig granskog. I Hordaland ellers er det kun granskog av noe størrelse, som trolig er naturlig forekommende, i Granvin og på Voss. Naturreservatet er på 2357 dekar, og ble vernet i 1999. Det strekker seg fra 200 til 720 meter over havet. Resten av granskogen i fylket er utplantet. Selv om det er vernet på grunn av granskogen som dominerer i området finnes det også et stort innslag av furu i reservatet, og dessuten litt barlind. I tillegg er det også en del løvskog i form av bjørk, rogn, vier og gråor. Adkomst til startpunktet for turen ligger om lag en kilometer utenfor kommunesenteret Mo i Modalen. En kan enten ankomme via Modalen, eller komme nordvestfra, og tar i så fall av fra vegen gjennom Romarheimsdalen. Det er relativt dårlig med parkeringsplasser, men det er plass til noen få biler langs veien ved starten av stien. Ikke parker ved Grønhaug kraftverk som er i privat eie, og dessuten må være tilgjengelig av beredskapshensyn. Stien er godt merket. Etter et par svinger på god sti går stien opp på et svaberg og følger dette oppover lien. Her har en god utsikt mot fossen, som kommer ned fra naturreservatet. Nå i midten av mai, midt i snøsmeltingen, er den et imponerende syn. I kart og litteratur finner en flere navn på denne elva; Grønhaugselva, Stølselva, Stølselvi og Kvernhuselva. Like over fossen er det sementert opp en liten demning der en finner inntaket til Grønhaug kraftverk. Dersom det ikke har regnet er svabergene videre oppover fine å gå på. Et stykke lengre oppe kommer en til et stidele som er godt merket. Her kan en enten ta av mot høyre og følge Stølsvegen, som er den korteste og mest brukte stien, eller en kan følge Buføringsvegen videre oppover svabergene noen hundre meter videre før også denne tar av mot høyre. Den siste ruten er ruten som en fra gammelt av brukte når husdyrene skulle føres til seters. For variasjonens skyld kan en ta den ene ruten opp og den andre ned igjen. I mai ser en gjerne en del sommerfugler på vei til reservatet. Typiske arter er vårblåvinge, grønnvinge, og den store mer iøynefallende sitronsommerfuglen. Rutene samles litt før en kommer til selve naturreservatet (ringet inn på kartet). Ved inngangen til naturreservatet kan en se rester etter en "granhekk" som ble hugget ned i 2005. Dette var lü:tsii-gran som var plantet ut på 1940-tallet, som ble fjernet for å unngå spredning i reservatet. 60-70 kubikkmeter tømmer ble løftet ut med helikopter til en kostnad på oppunder 100 000 kroner. Det er kjekt å se at en er villig til å legge noe penger i å ta vare på slik unik natur. I 2009 kan en ennå se nye planter av denne sorten som synes å spire fra frø (i området rundt de felte trærne). Her trengs det nok oppfølging i noe tid fremover for å sikre at disse blir borte for godt. En er nå på høyde med Otterstadstølen og går over en stor myr (sti lagt på plank over de våteste partiene) deretter en bro over en sideelv før de siste hundre metrene frem mot Otterstadstølen. Er en her på fine dager om sommeren bør en ta en nærmere titt på elven gjennom naturreservatet. Her er mange fine "badekulper" fra en fin kulp under fossen bak stølen til mange fine kulper videre nedover elven. Otterstadstølen ble drevet som støl til 1960. Karakteristisk for denne stølen er at de fleste stølshusene er på to etasjer. Om en ønsker en bekvem natt i området er det mulighet for leie av et av stølshusene, enten for en natt, eller for en uke. Mer informasjons kan en finne på aktiv.i.modalen.no (eventuelt på telefon 97628131)


Kart over området

Stølsvegen God sti på Stølsvegen


Stølselva Stølselva på sletten i naturreservatet


Fallet Ved Otterstadstølen mot Fallet


Nedfallsgraner Mosegrodde nedfallsgraner


Utsikt mot Mo Utsikt mot Mo