Turtips


Rundtur rundt Søre Gullfjellstoppen gjennom Purkedalsgjelet


Dette er en flott rundtur rundt Søre Gullfjellstoppen, men en liten advarsel på veien er at det er svært ulendt og uten sti gjennom gjelet (heldigvis finnes det fremdeles slike områder med lite spor av folk). Det er mye sannsynlig at det heller ikke er noe mobildekning i gjelet. Siden jeg har beskrevet andre turer med samme utgangspunkt, og en god del overlapping med denne turen konsentrerer jeg meg mest om turen fra toppen av Brekkedalen ved grensen til Samnanger og videre forbi Store Brekkedalsvatnet og opp Purkedalsgjelet. Fra parkeringsplassen i Hausdal er det omtrent en times tid på grusvei før en er oppe på toppen av den kjørbare veien (stengt med bom ved parkeringen). Denne veien er en utbedring av den gamle militærveien fra Hausdal til Samnanger. På toppen ved Litla Brekkevatnet krysser en kommunegrensen til Samnanger og tar av til venstre innover militærveien

Militærveien

Militærveien som er utbedret en del inntil en krysser elven som kommer fra Store Brekkevatnet.Etter kryssing av elven er en på den opprinnelige militærveien, og det er ikke langt før en er oppe på en haug med fin utsikt over vatnet.

Store Brekkevatnet

Store Brekkevatnet. Litt bortenfor enden av vatnet ser en Purkedalsgjelet komme ned fra venstre.


Fra utsiktspunktet går veien ned til vatnet og følger langs bredden på dette. Det finnes en god bestand av småørret i dette vatnet. Det fiskes trolig for lite her, men til gjengjeld burde det ikke være vanskelig å få fisk her.

Militærveien langs vatnet

Militærveien langs Store Brekkevatnet.Ved enden av vatnet krysser militærveien elven fra Purkedalsgjelet på bro. Jeg følger videre oppover langs veien til rett før den igjen krysser elven. Da tar jeg av til venstre og holder inn i en liten dal som fører meg litt opp i gjelet før jeg går inn i det.

Purkedalsgjelet

Purkedalsgjelet. Her kommer en lettest videre oppover om en går over på høyre side av elven.Her oppe i de nederste delene av gjelet er den mer vegetasjon enn lengre oppe. Vier og einer dominerer. Det finnes også en del bær her nå i midten av august. Som forventet er det en del blåbær og krekling, men jeg finner også en del teiebær. En sau med lam har funnet veien ned til grasbakkene her, enten gjennom mange hundre meter med ur, eller så har den kommet ned fra fjellet nordøst for gjelet.

Purkedalsgjelet

Tilbakeblikk. Her litt lengre oppe i Purkedalsgjelet ser en ikke elven lenger. Den ligger dypt i uren.Purkedalsgjelet

Videre oppover i gjelet. Nedbrytning av jernholdige mineraler gir bånd av jernoksider oppe i fjellet, og en finner tilsvarende på en del av steinene i uren.Videre oppover gjelet flater det ut noen hundre meter. Noen har stablet et par steiner oppå hverandre her og der for å markere en fremkommelig rute, men det er ikke mulig å se noen sti i uren. Holder en i bunnen av dalen og prøver å tråkke på steiner som ser litt store og stabile ut går det stort sett greit. Etter hvert blir det på nytt litt stigning. Uren blir grunnere og elven dukker opp igjen. Brått kommer en opp i en flat dal med stilleflytende elv, og en er ferdig med selve gjelet.

Mot Purkedalsgjelet

Tilbakeblikk mot toppen av Purkedalsgjelet.Fra toppen av Purkedalsgjelet er det stort sett flatt det lille strekket frem til utosen på et lite vann som ligger her oppe i Purkedalen. Jeg sjekket dette vannet for vak, men så ingen indikasjoner på at det var fisk i det.

Vannet i Purkedalen

Utosen fra det lille vatnet som ligger i Purkedalen.Purkedalsvatnet

Fine grasbakker på "elvesletten" ovenfor vatnet.Fra sletten ovenfor vatnet er det en liten stigning før dalen igjen flater ut. Her er det en lang dal innover.

Purkedalen

Purkedalen. Her oppe gikk det også noen sauer på beite.Følger en dalen innover og oppover til toppen av dalen er det under 600m igjen til Gullfjellstoppen. Jeg velger derimot å ta til venstre litt tilbake i lien og gå over mot Gullfjellstjørna

Gullfjellstjørna

Utsikt mot GullfjellstjørnaJeg holder på vestsiden av Gullfjellstjørna nedover, og etter hvert ned mot den vardede stien mot Gullfjellstoppen. Jeg følger denne stien til jeg har kommet ned Korketrekkeren. Her nede ved det lille vatnet tar jeg av til venstre, sydover på østsiden av Toro og ned Hausdalsåsen.

Litla Brekkevatnet

Litla Brekkevatnet, og bakenfor det; Samnangerfjorden. På ryggen mot Søre Gullfjellstoppen ser en noen gulbrune bergarter. Dette kan være ultramafiske bergearter som for eksempel serpentinitt.Langt nede i Hausdalsåsen kommer jeg inn på en skogavei som jeg følger ned igjen i Brekkedalen. Det finnes en kortere sti om en fortsetter videre fremover i åsen, men det hadde regnet så mye i det siste at tidligere erfaringer tilsa at det kunne være bløtt den veien. På kartet under har jeg plottet ruten min med gule prikker. Den er totalt ca. 17km. Forlenger en ruten til Gullfjellstoppen (plottet med orange) blir turen ca.20km, men den kan kortes litt inn igjen ved å velge korteste vei ned Hausdalsåsen (også dette alternativet plottet med orange prikker).

Kart over området