Turtips


Tåketur i Raudlien, Os


Et fint turområde i Os kommune er området rundt Raudlien. En tar av på Søfteland og kjører retning Gåssand. Litt før en kommer frem mot Ytsta Raudlivatnet er det en parkeringsplass for et titalls biler på venstre side av veien. En kan gå en rekke turer med dette stedet som utgangspunkt. Mer info om turmuligheter og historisk informasjon, blant annet om Raudlikongen, finnes på oppslagstavle med tekst og kart ved parkeringsplassen. En kan gå hele veien inn til Raudlibøen på grusvei. Jeg tok turen en mild desemberdag med tåke i dalbunnen, og konsentrerte meg om området rundt Bergen sportsfiskeres hytte på østsiden av insta Raudlivatnet. Dette området er oppført som administrativt vernet på kartet ved parkeringsplassen. Det består av småvokst furuskog med myrer og koller, og går et stykke opp i lien i øst. Det er her en føler en er på tur i skogen. Resten av turen som er på vei er et greit alternativ om en er foretrekker en trimtur eller en lettere tur. Følger en veien innover fra parkeringsplass, er sti ned mot Raudlistraumen (bekken mellom Ytsta og Insta Raudlivatnet) tydelig merket med skilt. Her kommer en ned til en liten Gapahuk ved bredden av Ytsta Raudlivatnet, før en fortsetter bort til Raudlistraumen, og på bro over bekken.

Grasholmen

Grasholmen i Ytsta Raudlivatnet sett fra stranden ved Gapahuken


Insta Raudlivatnet

Innover Insta Raudlivatnet. Hausdalshorga bakerst til høyre


Ytre RaudliTjørn

Ytre Raudlitjørn litt nedenfor hytten til Bergen Sportsfiskere


Inste Raudlitjørn

Inste Raudlitjørn


Inste Raudlitjørn

Inste Raudlitjørn


Inste Raudlitjørn

Inste Raudlitjørn


Etter å ha passert de to Raudlitjørna går en ut mot nordvest mellom Rundhaugen og Tjørnhaugen og kommer ned til Sølverelva. Denn elven er relativt bred, dyp og med krystallklart vann. En krysser elven på bro før en fortsetter på sti mot Raudlibøen. Her har et par generasjoner drevet småbruk på 1800-tallet. Studerer en flyfoto over plassen ser en at det har vært grøftet i myrene ned mot Sølverelva, så dyrkingsområdet har nok vært noe større enn det som er mulig å se i dag, men likevel marginalt siden gården ble nedlagt så tidlig.

Småfuruskog

Småfuruskog litt etter kryssing av elven Sølverelva


Nær Raudlibøen

Trolsk lys med halo rundt solen nær Raudlibøen


Raudlibøen

Raudlibøen med myrene ned mot Sølverelva


Motlys Raudlibøen

Motlys ved Raudlibøen


Ved Raudlibøen der våningshuset Raudlistova, og et lite uthus er restaurerte finner en benker å sitte på, både under tak og ute foran huset. Grusveien kalt Gåssandvegen går helt frem til Raudlibøen, så herfra er det lett å finne veien tilbake.

Kart over området