Turtips


Høst i Selje


Har en noen ledige høstdager, og utsikter til brukbart vær, kan Selje være et interessant turmål. Selje er den nordligste kommunen i Sogn og Fjordane, og Stadlandet som ligger i kommunen markerer overgangen til Sunnmøre. De siste årene har lokale krefter gjort et omfattende arbeid med merking av stier i kommunen, og det finnes mange turalternativer. En god oversikt over turstier får en om en kjøper seg spesialkartet "Friluftskart Selje og Vågsøy kommunar" 1:50000. I tillegg til kartdel med stier er det også rutebeskrivelser på norsk, tysk og engelsk, og en del fotografier på dette kartbladet.

Hoddevikstranden

Den rundt 800 meter lange Hoddevikstranden på Stad er et yndet mål for surfere. Selv denne rolige oktoberdagen var det et titall av dem som prøvde seg. De liker nok bedre dagene med mer bølger, som det er mange av her ute mot storhavet


Heilo

En heilo tøyer ut på Hoddevikstranden før høsttrekket fortsetter videre sørover


Hoddevik

Innenfor Hoddevikstranden har vinden ført med seg sand og bygget opp dyner, Noen steder opp mot fjellet i sør helt opp i 40-50 meters høyde. Det høye kalkinnholdet i sanddynene gir gode forhold for mange planter som her strandrug. Mer kjent er vel den store vårblomstringen av marianøkleblomEt fint turmål en høstdag kan være Årdal. En følger veien ut fjæren fra Selje til Skårbø. Herfra går resten av turen i terrenget. Er det vått i marken skal en være oppmerksom på at det kan være glatt utover her. Årdal fikk aldri veiforbindelse og ble fraflyttet i 1957.

Årdal

Utsikt innover mot Årdal. I bakgrunnen kan en se Skårbø. Her i Årdal var det for bratt for både hest og traktor, og gården ble kun drevet manuelt. Kunstgjødsel har heller ikke vært brukt, så en finner et planteliv karakteristisk for det "gammeldagse" jordbruket med stor artsrikdom og mange blomsterplanter, blant annet kusymre som det er mye av her om våren. Det har nok vært mange tunge tak her i bratthenget hvor det både var grasproduksjon og flere åkre


Ryggjajordet

Ryggjajordet (også kalt Rydjajorda) var en husmannsplass under Årdal enda lengre ute i fjæra. Denne plassen skal ha blitt fraflytter på 1700 tallet. Uten gode fiskemuligheter og gode fjellbeiter ville det nok ikke vært mulig å klare seg, verken her eller inne på Årdal. I bakgrunnen ser en neset Liberholmen /ÅrdalsholmenFor mer informasjon om Årdalen, Ryggjajordet, og arbeidet for bevaring av områdets bygninger og dyrket mark vil jeg henvise til foreningen Årdalens venner, og deres nettside:
www.aardalensvenner.org

En kan fortsette videre utover i fjæren til Årdalsholmen/Liberrholmen, eventuelt passere denne og ta seg videre til Liberrmannen, som er en steinformasjon der en med litt fantasi kan se et ansikt. Denne ligger 5-10 minutters gange nordvest for holmen. Ved fjære sjø skal en kunne ta seg ut ved å gå i fjæren, ellers må en ta seg utover litt høyere oppe og deretter ned.

En tur til Kjerringa som er den ytterste toppen på Stadlandet er vel obligatorisk om en er i området. Her kan en kjøre helt ut, men det er store områder en kan gå i her ute. Spesielt nå om høsten med klar luft kan utsikten her ute være utrolig flott.

Mot Bremanger

Utsikt sørover fra Kjerringa. En ser mot Vågsøy og videre sørover til BremangerSunnmørsalpene

Utsikt fra Kjerringa retning Sunnmørsalpene. Her med Kolåstinden i Ørsta midt i bildetVest i havet

Utsikt vestover mot havet. Det går en tursti på kanten her, og videre sørover der en får utsikt ned i Ervika