Turtips
Soloppgang over Kollsnesanlegget Soloppgang over Kollsnesanlegget


Storskarv ved Skogsøytuva Storskarv ved Skogsøytuva


Ytterst på Skogsøy Ytterst på Skogsøy


Fugleliv Hegren er vanlig på Skogsøy


SKOGSØYTUVA

Skogsøy ligger i Øygarden, rett sør for Herdlevær, som en gang var et utvær under kongsgården på Herdla. For å komme dit reiser en nordover i Øygarden til Oen, der en tar av til venstre retning Kollsnesanlegget. Etter passering av anlegget, tar en til venstre nå en kommer ned igjen mot sjøen. Sundet over mot Skogsøy krysses på bro. Legg merke til den gamle sjøbuen på nordsiden av sundet. Dette skal ligne på tidligere tiders fjærmannshus som folk i fjordene reiste ut til på sesongfiske. Disse var i bruk i middelalderen og tidligere. Veien følges deretter til broene mot Herdlevær. Her er det vanligvis mulig å parkere, men det kan bli litt trangt på fine dager. Det er anlagt en god sti utover retning et større friluftsområde ytterst på Skogsøy. Stien er delvis opparbeidet med planker over myrer, tretrapper, og tausikring forbi bratte partier.

Det går dyr og beiter i lyngheiene her ute hele året, og det er derfor viktig at hunder holdes i bånd. Blant beitedyrene som er satt ut her er det også relativt tamme "villsauer".
Turen ut til Skogsøytuva går gjennom et terreng preget av lyngheier, med en del plantefelt av gran og buskfuru. Det kan være vått i terrenget utover, og sjøstøvler kan ofte være hensiktsmessig fottøy. Turen ut tar omtrent en times tid, og en kommer ut til det fineste utsiktspunktet i Øygarden. Her ute har en nesten 180 graders havutsikt, og en befinner seg 49 meter over havet. Av denne grunn er stedet også mye brukt av ornitologer som driver med registreringer i forbindelse med fugletrekk vår og høst.

Dette stedet er utsatt for vær, vind og bølger. En må ha respekt for disse kreftene. På nittitallet var noen studenter ute for å se på uværet. Tre av dem ble tatt av bølgene, og omkom, til tross for at de befant seg ganske høyt i terrenget, litt fremfor toppen av Skogsøytuva, der en lett kunne tro det var sikkert.
Et friluftsområde på Skogsøy befinner seg i et lavtliggende område sør for Skogsøytuva. Det er dels på Skogsøy, og dels på små holmer og skjær sør for og innenfor Skogsøy. Her finnes skjermede grunne viker og bukter, dels med svake tidevannstrømmer mellom. Dette området er mye brukt av båtfolk om sommeren. Haugene nord for dette området tar av litt for nordavinden, og stedet er egnet for ankring, solbading og snorkling.

Dyre og planteliv: I skogene på de indre deler av Skogsøy finner en noe hjort. Ellers er mink ganske vanlig, og en kan finne stier etter mink over myrer nær vann. Fuglelivet i skogsområdene er ikke videre rikt. Typiske arter er korsnebb, toppmeis og andre meiser. I lyngheiene finner en ellers et fugleliv som er typisk for de ytre kyststrøk. Planteliv er preget av at det ikke blir særlig kaldt her ute om vinteren, og en kan finne sjeldenheter som bregnen hjortetunge om en har øynene med seg.En finner ellers ganske gode forekomster av tranebær på torvmyrene. Her ute kan en fremdeles se lokale fiskere bruke tradisjonelle åpne tresnekker til fiske.

Kart over området

Utsikt nordvestover Utsikt mot nordvest halveis ute


Korsnebb Korsnebb


Sjøbu Gammel sjøbu i sundet mot Skogsøy


Bølgeslag Bølgeslag