Turtips


Skrott fra Fitjadalen, Kvam


Fra Øystese tar en seg opp til Fitjadalsvatnet og kjører inn til Fitjadalen, som er et støls- og hytte-område i nordenden av vatnet. Veien inn er asfaltert, men av dårlig standard med mye telehiv, så kjør forsiktig.

Fitjadalsvatnet

Fitjadalsvatnet mot Skrott som en ser midt på bildet


Skrott er, med sine 1320 meter over havet et av de høyeste fjellene i dette området, med flott utsikt. Fjellet kan også nås fra Bergsdalen, da med mindre stigning men adskillig lengre distanse. Fra Fitjadalen er det ikke mer en rundt 3 1/2 km til Skrott, men det er bratt, med en samlet stigning p vel 1000 meter. På denne turen, som ble gjennomført 17 sept 2014, var det sommerlige forhold med strålende sol og rundt 20 grader i lavlandet. En følger veien oppover i øvre ende av parkeringsplassen til en kommer til skilt som viser starten på T-merket løype til Breidablik, som ligger halvannen kilometer nordvest for Skrott. En følger denne stien mesteparten av turen opp. Stien går først gjennom et granplantefelt, deretter opp gjennom en løvskog bestående av ulike treslag, som eik, osp, bjørk, rogn og litt hassel. Etter hvert som en kommer høyere i lien overtar bjørken helt. Denne sommeren, og tidlig høst, har det vært en vekst i smågnagerbestanden, og opp gjennom bjørkeskogen og opp til rundt 800 meter over havet er det godt med markmus

Mot Håsete

Siste lien før en kommer opp til Håsete


Håsete

Stølsbygning på Håsete. Gjennom skaret frem mot denne stølsbygningen finner en grunnmur til ytterligere 4 stølshus, kun en av dem i god nok stand til å være klar til å sette nytt hus påFra Håsete

Ovenfor Håsete er det slutt på bjørkeskogen og en kommer inn i åpent fjellterrengVed Håsete er det litt blåbær å finne, fremdeles av brukbar kvalitet. Videre oppover er det noen korte strekk med litt våt myrjord før en kommer opp i neste dal. Herfra og opp til stidele, der en kan velge fortsette T-merket sti retning Breidablik, eller ta av til høyre retning Skrott, er det god fin sti.

Mot Skrott

Stien til Skrott tar av til høyre via denne lille hytten. Videre går den litt i siksak opp skråningen og kommer opp like til høyre for varden en så vidt kan se i høyre kant av topplatåetDet er relativt lett å finne stien videre opp mot varden en kan se nedenfra. Dette er ikke selve toppvarden på Skrott, men et flott utsiktspunkt sørover mot ytre Hardanger. Stien går via denne varden. Fra varden er det rundt 400 m til toppen, men ikke mye stigning.

Hylle mot Skrott

Her følger stien en liten hylle like før en kommer opp til første varde. Her oppe, rett ved stien, finner en også en liten heller, en slags naturlig "gapahuk" der en kan sitte og nyte utsikten i ly for nordavinden om en kommer her en vindfull dagGlynt

Utsikt nordover retning Glynt som ligger på østsiden av Steinladetjørn. Bakerst til høyre ser en også HamlagrøvatnetNed i nordenen av Skrott er det berglendt. Det er ikke alltid mulig å se stien, men små 30-40 cm høye varder viser vei. Noen steder må en ta hendene til hjelp for å komme ned, men det er ikke snakk om direkte klatring, og heller ikke noen spesielt farlige partier. Snøforholdene kan kanskje være en utfordring tidlig i sesongen, men nå, et stykke ut i september er forholdene gode.

Mot Hamlagrøvatnet

Selv nå, tidlig på høsten ligger det store snøleier her oppe. En runder den nærmeste landtungen, der en kan se en varde, tar til venstre inn snøleiet og finner varderekken som leder opp på toppen av GlyntFra Glynt er det igjen brukbar sti ned mot nord retning Breidablik. Fra Glynt begynner deg igjen dukke opp en del smågnagere, etter hvert mange. Nå er det ikke lenger markmus, men lemen som løper omkring.

Pytt på Glynt

Liten pytt på GlyntSkrott

Utsikt tilbake mot SkrottEn slik retur som her over Breidablik anbefales sterkt. Breidablik var opprinnelig en privat hytte, men brukes nå av Turistforeningen. Er en først her skal en ta seg tid til å kikke rundt i "anlegget". Dette er ikke noen vanlig hytte. Her er flotte stoler og benker utskåret i tre, flotte murarbeid, og en mengde fiffige deltaljer. Jeg skal ikke røpe alt her, men ta dere god tid, og kikk nøye omkring, og se hva dere finner. Dette anlegget er livsverket til en entusiast, og verdt turen alene.

Breidablik

Deler av anlegget på BreidablikInngang til Breidablik

Inngangsportalen til Breidablik. Her kommer en ut igjen når en forlater stedet for å gå tilbake til FitjadalenReturen tilbake til Fitjadalen går sørover på vestsiden av Steinladetjørn. Ved utløpet fra vannet skal en være oppmerksom. Her går en flott oppbygget steintrapp ned ved siden av en liten foss. En skal ikke ned her, men i stedet krysse over utløpsbekken ovenfor fossen og følge T-merket sti videre sørover. Etter hvert kommer en frem til hytten der en tok av retning Skrott, og følger deretter samme sti som en kom opp på ned igjen.

Kart over området