Turtips
Kleivelvi Kleivelvi ved Mjølfjell ungdomsherberge


Speiling Speiling i Slondalsvatnet


Slondal Slondalen fra Fagerdalen


Fagerdalsvatnet Fagerdalsvatnet


Småfagerdalsvatnene Småfagerdalsvatnene


Flaggermus Dagaktiv flaggermus nær Bruånis utløp


Slondalen og Fagerdalen, UlvikDet er 27 september. Etter daglig regn i en måneds tid har meteorologene omsider meldt et par solskinnsdager. Dette må utnyttes, og turen går til Slondalen ved Mjølfjell. For å komme til Mjølfjelltraktene kan en enten kjøre opp Raundalen med bil, eller ta toget. Bilturen tar om lag en times tid fra en tar av fra hovedvegen ved Palmafossen på Voss. En kan parkere ved Mjølfjell ungdomsherberge ved starten av Rallarvegen (en vestlig del av denne som går opp til Uppsete). Med unntak av noe trafikk til støler og hytter er Rallarvegen stengt for biltrafikk. Følger en Rallarvegen en kilometers veg retning Uppsete kommer en til et veikryss der en vei som går opp til utløpet av Slondalsvatnet tar av til høyre. I veikrysset finner en også en informasjonstavle med diverse informasjon. I år var det informasjon om at det ikke ble småviltjakt denne høsten (greit for en turgåer), ønske om informasjon om en fant døde sauer, og et selvbetjeningsystem for fiskekort (3 dagers eller sesongkort). Når det gjelder fisket er det vel det å si at Slondalsvatnet er fullt av relativ liten ørret som det burde være greit å få noen av, mens en i det høyereliggende Fagerdalsvatnet og vatnene i Småfagerdalen er en tynnere bestand av ørret av noe bedre kvalitet. Mjølfjell ligger i Voss kommune, men omtrent ved informasjonstavlen er en kommet inn i Ulvik kommune. Mange Ulvikgårder har fra gammelt av støler i Slondalen og området omkring. I eldre tider ble dyrene drevet over fjellet til og fra Slondalen om våren og høsten. I dag blir de i stedet fraktet med bil via Voss og Mjølfjell til Slondalen. Fra veikrysset til Slondalsvatnet er det om lag 6-700m. Elven fra Slondalsvatnet krysses på et par trebruer rett nedenfor utløpet fra vatnet. Denne natten har det vært klarvær, og temperaturen ved Mjølfjell ungdomsherberge er 1 grad klokken halv ni om morgenen. Det er rim i graset, tele i åpen jord,og is på små vannpytter. Bjørkene står med gult løv i kontrast til den dypblå himmelen. Ved Slondalsvatnet ligger vestbredden badet i solskinn, mens østbredden inn mot Slondalsetrene ennå ligger i skyggen. Det er god sti inn til setrene. Like etter at en har passert de første setrene og elven som kommer ned fra Fagerdalsvatnet tar en av oppover lien på god sti retning Fagerdalen. Fagerdalsvatnet ligger vel 350 meter høyere enn Slondalsetrene. I denne lien er det gode forekomster av bær, både tyttebær, blåbær og krekling. Halveis oppe i lien passeres tregrensen og en har god utsikt mot Slondalsvatnet og Mjølfjell som ligger på motsatt side av dette. Slondalsvatnet ligger omgitt av fjell og bratte lier. Fagerdalsvatnet som en etter hvert kommer opp til ligger i et mye åpnere landskap. Fagerdalsvatnet er nesten en kvadratkilometer stort. Det har allerede vært snø her oppe tidligere i høst, men denne er forsvunnet. Mot øst kan en se Øykjafonn (1604moh) der det ligger litt nysnø nær toppen. Videre går turen sørover via to mindre vatn i Småfagerdalen. Når en kommer litt nedenfor det nederste av disse kan en gå nedover til myrene nedenfor fossene og gå inn på stien som leder nedover gjennomm bjørkeliene retning sydenden av Slondalsvatnet. Har en god tid vil jeg likevel anbefale en tur videre sørover retning Kvannjolvatnet der en har utsikt retning Vassfjøra. Dette er en avstikker på omlag en kilometer hver vei. Tilbake på den tidligere nevnte myren er det ikke langt før en kommer ned i bjørkeskogen som på denne tiden har gult og orange løv. Stien tilbake til Slondalsvatnet er god, men noe brattere ned langs med elven en veien opp til Fagerdalen var. Vel nede på myrene langs med Bruåni før utløpet i Slondalsvatnet har solen fått temperaturen opp på et anstendig nivå. Her nede flyr det en del insekter omkring, deriblant vanlig øyenstikker på jakt. Et mer uventet og uvanlig syn er en ganske stor flaggermus som flyr omkring i solskinnet på insektjakt. Ved nærmere ettertanke er vel dette logisk. Med frost om natten er det vel ikke lenger noe insekter ute om natten. Flaggermusen må vel derfor ta dagen til hjelp, med en viss fare for å bli fuglemat om en rovfugl eller kråkefugl skulle få øye på den. alternativene er vel å gå i dvale eller forlate fjellet. Vel nede ved Slondalen falt valget denne gangen på å gå tilbake til Slondalsetrene, og derfra ned igjen retning Mjølfjell ungdomsherberge. En kan alternativt gå på vestsiden av Slondalsvatnet der det også er sti. Dette er en tur som er en grei introduksjon til dette området for de som ikke har vært her før. En ser raskt at dette er et stort terreng med mange andre turmuligheter. Ønsker en toppturer er Mjølfjell (1469moh), Øykjafonn (1604moh), Skorafjell (1583moh), og Vassfjøra (1633moh) aktuelle topper i området. En mer avslappet måte å oppleve området på er en langhelg med telt og fiskestang.

Kart over området

Slondalsvatnet Slondalsvatnet nær utløpet


Mjølfjell Slondalen mot Mjølfjell


Naust Naust ved utløpet av Fagerdalsvatnet


Skorafjell Islagt tjern mot Skorafjell


Foss Foss nederst i Småfagerdalen


Bruåni Bruånis utløp i Slondalsvatnet