Turtips


Dagstur til Solrenningen, Høyanger kommune


Denne turen starter ved Stølsdammen i Stølsdalen ovenfor Steinsland i Modalen kommune. For å komme hit kan en enten ta av retning Modalen fra Romarheimsdalen i Lindås kommune, eller kjøre via Bolstadfjorden, Stamnes, Eksingedalen, og gjennom tunnelen til Modalen. Bildene fra denne turen er tatt 26 august. Letteste veien er å følge T-merket rute som starter fra veien litt nord for, og ovenfor Stølsdammen, og følger nordsiden av Stølsvatnet. Tidligere lå Steinslandstølen i dalen her, men ble satt under vann i forbindelse med oppdemmning av Stølsvatnet. Turen langs nordsiden av Stølsvatnet tar om lag en times tid.

Stølsvatnet

Utsikt innover Stølsvatnet. Vøvringevatnet ligger innover til venstre lengst inne. En ser også elven fra BerdalenEtter dette runder stien Blåfjellet og dreier nordover langs elven mellom Vøvringevatnet og Stølsvatnet. Her finner en "nye Steinslandstølen". Den nye stølen er kun noen hytter og ikke en støl i egentlig betydning av ordet. Herfra følger stien nordover i myrlendt småkupert terreng videre mot Solrenningen. En kan regne rundt 3 timer fra Stølsdammen til turistforeningshytten på Solrenningen. Stien innover i det myrlendte terrenget er tilrettelagt med plank, jernbanesviller, stein og bruer.

Vøvringevatnet og Kvanngrødfjellet

Vøvringevatnet med Kvanngrødfjellet på høyre side. Bildet tatt omtrent på fylkesgrensen.Hele veien innover er det godt med blåbær, kanskje spesielt mye langs nordsiden av Stølsvatnet. En del av de er litt vasne og overmodne nå i slutten av august, og har nok vært best i kvalitet rundt starten av august. Av andre bær er det en god del krekling, og små mengder tyttebær. Turistforeningshytten ligger i bjø:rkeskogen noen hundre meter før en kommer frem til stølen på Solrenningen som hører til gårder i Ortnevik.

Solrenningen

Solrenningen mot VøvringevatnetDet er noen sauer på Solrenningen, og ellers spredt rundt i liene rundt de to vannene. Bortsett fra dette er det rolig i fjellet midt i uken så seint i sesongen, og før jakten begynner. Selv fugl er det lite av nå på seinsommeren. Det eneste som er å se er noen ravner, en og annen heipiplerke, noe sisik og noen få bærspisende troster.

Sauer

Sauene på Solrenningen eier ikke bordskikkVøvringevatnet er grunt i den delen som ligger nær Solrenningen, men litt dypere lengre fra. Dette vatnet burde være et godt fiskevatn. Fiskekort skal være mulig å få kjøpt på turistforeningshytten når det er folk der. Det burde vært satt opp en selvbetjeningsbu for fiskekort ved hytten, eventuelt beskjed om fritt fiske. I likhet med mange andre steder i fjellet er innformasjon om, og tilrettelegging av ørretfiske då:rlig. Det burde være i alles interesse at det foregikk en del fiske. Alternativet er her, som i så mange andre lavereliggende fjellvatn at en ender opp med tette bestander av småørret som ingen er interessert i å fiske etter.

Stølshus

Et par av de gamle stølshusene i stein er flott restaurerteHele dette området er et karakteristisk vestlandsk lavereliggende fjellområde, og ligner mye på det en finner rundt Hamlagrøvatnet. Landskapet er, som det fremgår av bildene, preget av store myrområder med en del bjørkeskog. Stølsvatnet, som er regulert har et maksimum vannspeil på 584 meter over havet, mens det uregulerte Vøvringevatnet ligger på 596 m.o.h.

Vøvringevatnet

Vøvringevatnet sett fra SolrenningenHar en flere dager tilgjengelig, eller er av de raske, kan en tur videre inn Vøvringedalen til seteren Vøvringen (Ålrekstølen), og videre mot Budeievatnet og Gavlavatnet, være aktuell. Her kommer en til slutt ut på kanten av stupet over dalen ned mot Finnabotnen.

Fiskekulp

Fin "fiskekulp" i elven nedenfor SteinslandstølenTilbaketuren går først tilbake til Steinlandstølen, deretter, for variasjonens skyld, rett sørover langs østsiden av Stølsvatnet. En krysser elven som kommer ned fra Berdalen, før en dreier vestover og følger stien langs sydsiden av Stølsvatnet tilbake til Stølsdammen. Dette er den opprinnelige T-merkede ruten. Nå er det T-merket både på nord og sørsiden av Stølsvatnet.

Blåfjellet

Utsikt over innerste del av Stølsvatnet mot BlåfjelletTuristforeningen oppgir rundt 5 timers gange fra Solrenningen, over bru ved Steinslandstølen og rundt på sørsiden av Stølsvatnet til Stølsdammen. Særlig det siste stykket langs sørsiden av Stølsvatnet kan være krevende. Grunnen til dette er en blanding av løse steiner og gjørmehull på stien, godt skjult av bregnekratt, slik at en må konsentrere seg godt når en går her. Ruten på nordsiden av vannet er kortere og lettere.

Kart over området