Turtips
Hengebro ved nedre Kvålsdaltjørn Hengebro ved nedre Kvålsdaltjørn


Songrø Songrø med utløpet av elven fra Botnane


Botnane Fra Botnane


Snøspurv Snøspurv i fjellet sør for Botnane


Stjernesildre Stjernesildre, en vanlig fjellplante


HODNABERG TIL SONGRØ

Denne turen går fra Hodnaberg i østenden av Hamlagrøvatnet i Voss kommune til Songrøsetrene i Kvam. En kan enten reise hittil gjennom Bergsdalen eller komme opp fra Bulken. Mesteparten av veien mot Songrø følger en T-merket sti retning Botnen innerst i Fyksesund. Turen til Songrø er omtrent 4 km lang og derfra er det omtrent 2 km opp til Svartavatn. Det er lett å finne frem, og det er god sti hele veien til Songrø. Til å begynne med følger en veien som går opp mot noen hytter under Skorane, men når denne veien slutter å gå rett sørover langs elven tar en av på høyre side av veien. Starten på T-merket sti fra veien er godt merket.
Første del av stien går gjennom litt småvokst bjørkeskog, men det tar ikke lang tid før en er gjennom denne og følger oppover langs elven i åpnere terreng. Etter en liten kilometers vei kommer en til nedre Kvålsdaltjørn der en krysser elven på hengebro. Stien går nå opp en liten bakke og utfor i en ur ned igjen i dalbotnen. Her kan en se en bekk som kommer ut av en tunnell og renner ned i Kvålsdaltjørn. Denne er anlagt i forbindelse med vannkraftutbygging i området. Det er et rikt planteliv i disse liene. En følger videre gjennom Hardingeskardet. Stien mot Songrø tar av fra den T-merkede stien mot Botnen, og går til venstre etter den skyggebelagte lien i bildet før det solbelyste større fjellet. En følger den noen hundre meter i slake motbakker og flater frem til en får en flott utsikt ned mot setrene på Songrø. Som en ser har elven som kommer ned fra Botnane utviklet en spesielt fin "vifte" ved utløpet i Songrøvatnet.

De siste årene har det gått en flokk med skotsk høylandskveg ved setrene. Flokken består av okser, kyr og kalver. Disse dyrene er rolige i forhold til vanlig kveg, og jeg har ennå til gode å se dem aggressive. Det bør imidlertid advares mot å bringe hunder i nærheten av kveg, da kveg har en tendens til å oppleve dem som en trussel, og svare med angrep.

Skal en videre retning Botnane og Svartavatn kan en begynne med å krysse elveviften som en ser på bildet. Det gjør en enklest lengst nede der den er bredest, og derfor grunnest. En vanlig sommerdag med fint vær lar det seg stort sett gjøre å krysse denne elven med fjellstøvler uten å bli våt. En kan deretter følge oppover en flott morenerygg på høyre siden av elven retning Botnane som er en fin dal med myrdrag, og med loner i elven. Hvor en går i denne dalen er avhengig av hvor en planlegger resten av turen. Skal en ned igjen samme vei som en kom kan en holde seg på stien. Dersom en skal over i retning Torfinnsvatnet, eller har tenkt seg over Songrøfjellet, via Kvålsdalen tilbake, kan det lønne seg å finne et sted for kryssing av elven i Botnane. Det er ikke noe særlig merking av stier i dette området, men en kan finne en og annen stein som står på høykant og markerer veien. Har selv krysset elven ved å hoppe over den litt nedenfor utløpet av Svartavatn.
For de som ønsker en lengre tur kan jeg anbefale turen videre sørøstover opp til Kaldenuten og rundt Torfinnsvatnet over Gråsida. Kryss i så fall over elven mellom Gjeltjern og Hjortedalen. Dette området er ikke tilrettelagt med stier, og det krever litt konsentrasjon og bruk av kart å finne frem på en god måte. Jeg anbefaler kun denne turen i fint vær, og for dem som er vant med å ta seg frem i litt ulendt terreng. Regn en del ekstra tid på veien fra Botnane til Hjortedalen i forhold til det som distansen skulle tilsi. Det er bratt den første delen av oppstigningen retning Kaldenuten, og snøen ligger lenge. Snøspurven er typisk for området, og en finner ofte reinsdyr her oppe som søker ly for alle insektplagene i lavlandet.

Plantelivet er lokalt rikt i små solvendte bakker og skråninger, men generelt er det berglendt med lite plantedekke her oppe. Kommer en først opp her er belønningen en fantastisk utsikt, og på klare dager kan en se både Hårteigen og Hardangerjøkulen her oppe fra. Turen til Songrø er også velegnet som skitur om vinteren, men det trengs tilstrekkelig kulde til at elver og vann er trygge fø:rst.

Kart over området

Hardingeskardet retning Botnen Hardingeskardet retning Botnen


Skotsk høylandskveg Skotsk høylandskveg


Svartavatn Svartavatnet


Gjeltjørn Gjeltjørn, en grønn oase


Torfinnsvatnet Torfinnsvatnet fra Kaldenuten