Turtips


Store Smørstabbtinden, Lom


Turen fra Krossbu på østsiden av Sognefjellet til Store Smørstabbtinden en en flott dagstur. Siden det er en lang kjøretur fra Bergen var planen en overnatting litt opp i høyden. Turen startet opp fra Krossbu langs elven Leira opp til det navnløse vatnet som Leirbrean kalver ut i.

Leira fra Krossbu

Utsikt oppover elven Leira fra Krossbu. Stien oppover går langs venstre side av elven. Den store toppen i bakgrunnen er Store Smørstabbtinden, og toppen til høyre for denne er KnivenLangs elven

Etter å ha kommet opp skråningen i forrige bilde flater det ut litt fremover mot noen fosser


Frontmorene

Like etter passering fossene, som kommer ned fra en sideelv, kommer en til en frontmorene. Denne har breen skjøvet foran seg en tid da breen nådde mye lengre ned i dalen enn den gjør i dag. Snøflekkene i berget på høyre side av elven går igjen på de tre første bildene, så en kan lett se innbyrdes plassering mellom stedene bildene er tatt fra


Etter å ha gått over moreneryggen er det svak stigning et stykke, og deretter et kort litt brattere parti, før en kommer opp til vatnet. Deretter ble stien forlatt og kursen lagt nordvestover opp til et lite platå akkurat over 1600m-koten. Her var flott utsikt mot Leirbrean og tindene rundt, og mot Hurrungane. Ved noen store steiner her på platået ble teltet slått opp.

Teltplass

Teltplass med flott utsikt mot Fanaråken. Til venstre for denne, bakerst, Dyrhaugsryggen, og helt venstre, litt nærmere, Skagastølstindane

Etter å ha søkt ly i teltet under et par regnbyger skinte det opp, og det ble tid til en liten tur i området før det mørknet. På haugen ovenfor teltplassen ble det funnet et par firkantede oppmuringer, trolig dyregraver for reinsdyrsfangst. Etter litt rekognisering oppover ryggen ble kursen lagt nedover til vatnet nede ved stien. Solen kom etter hvert frem her.

Kveld ved Leirbrean

Kveldstemning ved Leirbrean. Breen "kalver" ut i vatnet, og små mini-isfjell flyter omkring. Litt til venstre for midten av bildet ser en bekken komme ned fra Leirvatnet. En alternativ sti videre oppover er langs med denne bekken, men det er en bratt oppstigning, så det anbefales å gå opp lengre vest, slik at en kommer opp vest for Leirvatnet, og deretter går over toppen på 1723m på sørvestsiden av vannet. Det er denne toppen vi ser i venstre bildekantDet ble en god del regn tidlig på natten, men neste morgen var det opplett med en del tåkedotter, men også flekker med sol. Værmeldingen varslet at tåken skulle lette utover dagen. Kursen ble lagt godt til venstre for den vanlige ruten. Holdt høyden bort mot, og over, en liten bekkedal og deretter skrått oppover langs en slags hylle retning Leirvatnet.


Leirbrean

Utsikt fra kanten ved Leirvatnet retning Leirbrean og vatnet nedenfor


Etter kryssing av utløpsbekken fra Leirvatnet kan en holde til høyre i skråningen videre oppover, der det går en brukbar sti. Det er ikke langt før en allerede har passert høyeste punktet i skaret over mot Storbrean, og ser ned mot dette. En nærmer seg nå det vanskeligste partiet på ruten opp, som er bratthenget opp fra omtrent 1900 meters høyde, til det igjen flater ut litt. Det finnes mange ulike ruter opp mot toppen. Kammen opp fra nord er bratt, og anbefales ikke. En skal heller ikke komme for langt ut mot høyre. Det bør være tørt om en skal opp her, og en bør ha fottøy som griper godt på berget.

Traseen

Gikk opp langs venstre grein i den gule Y-en. Merket rute kommer ned langs høyre grein i Y-en. En blir ledet inn på denne ovenfra via en del varder, dels med hvite steiner. Der de møtes er det en del ulike tråkk en kan komme ned (ser de som litt lysere grå partier i uren/berget). Det synes også å være noen tråkk på kammen litt lengre til høyre, men en skal ikke forbi denne kammen mot rasrennen lengre til høyre


Etter å ha forsert det bratte partiet flater det ut et stykke før det igjen blir litt brattere et kort stykke opp mot toppen på 2208 meter.

Kniven

Utsikt sørover fra toppen. En ser ned på Kniven til høyre. Bak toppen av Kniven ser en Sauen stikke ut litt mot venstre. En ser Leirbrean til høyre for Kniven og Storbrean til venstre. En ser også ryggen nedover til venstre via Geite mot Rundhøe


Breatindene

Utsikt nordover fra toppen. Lengst til høyre Storbrean og bak denne med toppen langt til høyre, Storbreatinden 2018 meter. Breen bakom denne er Veslebrean med toppen Veslebreatinden på 2092 meter rett ved øverste venstre hjørne av breen. Lengre bak ser en også Veslefjelltinden på 2157 meter


Returen følger varding ned mot kanten til bratthenget, og tråkk/sti videre ned. Deretter legges ruten om Skaret (laveste punkt mellom Store Smørstabbtinden og Storbreatinden og bort mot Storbrean for å få se den bratte østveggen av Store Smørstabbtinden.

Utsikt fra Skaret

Utsikt nordover fra Skaret mot Store Smørstabbtinden


Ruten ned igjen mot Leirvatnet legges noe lengre nord i lien enn ruten opp. Også her er det stedvis sti. Dette er en naturlig vei opp om en skal videre retning Storbreatinden. Ruten fra Krossbu via Leirvatnet til Storbreatinden, videre nordover til Veslebreatinden (og eventuelt enda noen topper videre nordover) med retur mot Krossbu ned ryggen mellom Nufsfonne og Leirvatnet er en annen flott dagstur i dette området, og også tryggere da den mangler de bratte luftige partiene som en har i oppstigningen mot Store Smørstabbtinden.

Leirvatnet

Leirvatnet sett fra nedstigningen fra Skaret


Tindane

Vel tilbake ved teltplassen har det klarnet ytterligere opp, og det er flott utsikt mot tindene rundt Leirbrean. Fra venstre Store Smørstabbtinden, Kniven, Sauen, Sokse (Saksen), Bjørneskaret, Veslebjørn og til slutt Skeie (Skjeen)


Etter å ha pakket ned teltet som har luftet seg hele dagen legges returen i en mer direkte rute nedover ryggene retning Krossbu. Det er lett å finne en vei nedover gjennom gresskledte rabber og lier, og mot slutten, når en nærmer seg fuktige partier med vierkratt, trekker en mot venstre ut mot Leira og følger stien langst denne siste delen ned mot Krossbu

Hestbrean

Nede ved Krossbu er det flott utsikt retning Hestbrean og HestbrepiggeneKart over standardruten opp. Orange rute opp langs fossen er brattere

Min rute med teltplass merket rødt og retur via skaret mot Storbrean