Turtips


Høsttur fra Stussdalen, Lindås


Greieste adkomst til dette området er fra Romarheimsdalen. Kommer en sørfra vil en litt etter passering av avkjørsel til Modalen se en avkjørsel vestover (til venstre) merket Stussdalen. Her tar en av på en smal, men asfaltert vei opp til Stussdalen. Ved det nederste gårdstunet kan en kjøpe billett til bomvegen som er en grusvei opp til Øvre Sætravatnet der det det er en stor parkeringsplass. Samme sted kan en også få kjøpt fiskekort som dekker øvre og nedre Sætravatnet, og østligste del av Tverrvatnet.

Sætravatnet

Høstroen har senket seg her ved Øvre SætravatnetNå helt i slutten av september er det stilt og rolig her oppe i fjellskogen. Det er lite flygende insekter igjen, kun en og annen øyenstikker, og et og annet vak vitner om at det fremdeles finnes en og annen munnfull for insektspiserne. Midt i uken er det heller ikke stor aktivitet av mennesker i området. Gule plastbåter forankret ved Bjørn West-hytten forteller om bading og fisking på en varmere tid av året. Luftemperaturen er det forresten ikke mye å klage på, den ligger mellom 12 og 20 grader denne dagen.

Tverrvassheia

Fra Tverrvassheia mot Tverrvassfjellet. Tverrvatnet ligger i forsenkningen mellomTjern

Det største tjernet i Tverrvassheia med utsikt mot TverrvassfjelletMyrjern

Et av de små tjernene øst for nordenden av BandavatnetFossefall

Lite fossefall litt nedenfor Grunnevassfossen. Ospetrærne med sine karakteristiske gule høstfarger er nå lett synlige i landskapetGrunnevatnet

Grunnevatnet sett fra broen over elven ved PaddøysetraFlådalsvatnet

Flådalsvatnet. Etter en våt og vindfull start på høsten har mesteparten av bjørketrærne felt bladene sineTjern

På vei opp igjen mot Tverrvassheia passerer stien dette lille tjernetRome

De modne frøstandene til rome er flotte om høstenTverrvatnet

Utsikt østover Tverrvatnet fra TverrvassheiaFjellfuruskog

Fjellfuruskog i TverrvassheiaKart over området