Turtips


Svinningen fra Brekkedalen


Svinningen som ligger der kommunene Os, Samnanger og Bergen møtes,kan en rekke med ulike startpunkt. Denne turen som går via Brekkedalen (beskrevet som egen tur) er det bratteste alternativet. Den går i sin helhet i Samnanger kommune (fra den forlater grusveien). En starter i Hausdal og går grusveien opp til Vetle Brekkedalsvatnet. Dette tar en times tid. Eventuelt kan en komme hittil langs den gamle militærveien fra Trengereidfjord i Samnanger, eller opp dalen fra Rolvsvåg. Ved veidelet på toppen der en liten veistubb fortsetter frem mot nedgangen til dalen mot Rolvsvåg, mens den andre veien går retning Store Brekkedalsvatnet, begynner stien som går ut i terrenget på østsiden av Vetle Brekkedalsvatnet

Mot Svinningen

Her helt nederst med utsikt mot Svinningen er stien på sitt beste. Den forsvinner siden mer og merSvinningen

Her ser en mesteparten av turen. En følger den venstre ryggen oppover og deretter over det lille dalsøkket til høyre mot toppen.Det er liten traffikk opp her, men stien er relativt tydelig langs med vatnet. En følger stien omtrent til enden av vatnet. Ved en liten pytt på venstre siden skal en være oppmerksom. Her skal bør en gå til venstre for pytten. Den alternative ruten til høyre synes å forsvinne relativt raskt inne i en liten dal. En følger deretter sti (og ryggen) oppover.

Vetle Brekkedalsvatnet

Vetle Brekkedalsvatnet. Til høyre ryggen mot Søre Gullfjellstoppen (også kalt Sydpolen)Stidele

Her skal en til venstre for furuen og videre bort i bjørkeskogen for deretter å følge ryggen oppover.Det er omtrent 500 høydemeters bratt stigning fra Vetle Brekkedalsvatnet til toppen av Svinningen som er 842 meter. Etter hvert som det blir mer berglendt oppover vil en oppleve at stien gradvis forsvinner, men en og annen oppsatt veiviser (småvarder) finnes. I fint vær sier det seg stort sett selv hvor en skal gå. I likhet med Gullfjellet litt lenger nord er bergartene her dominert av gabbro. Som på Gullfjellet finner en også her innslag av kalk i berggrunnen som lokalt gir rikere flora i et ellers karrig landskap. Et eksempel finner en i bratthenget et stykke oppe over Vetle Brekkedalsvatnet. Her ser en plutselig mye kattefot langs med stien i tillegg til den karakteristiske reinrosen. Bjørnbrodd kan en også finne her.

Mot Rolvsvåg

Utsikt ned Vesterdalen med Sandelva mot Rolvsvåg og SamnangerfjordenMot Søre Gullfjellstoppen

Utsikt fra ryggen mot Svinningen retning Søre Gullfjellstoppen. Småtjernene til venstre i Trollbotn og til høyre ser en Vetle Brekkedalsvatnet som en kom fraEtter at en er kommet opp første ryggen, kommer en opp på en liten "avsats" med noen småpytter. Her skal en inn mot berget på høyre side der en kan ta seg opp til ryggen over (må gjerne ta hendene til hjelp her) for deretter å følge ryggen helt opp.

Pytter

Pytter på det lille platået ved rundt 600 meters høyde.Vel oppe kommer en først opp på en liten topp som er fem meter lavere enn selve toppen. Derfra krysser en en liten dal med noen småpytter i vest/sørvest retning før en går opp mot varden på toppen. Litt syd for denne varden er det en annen liten varde og en postkasse med "toppbok" om en vil skrive seg inn.

Tjern på Svinningen

Det er mange små tjern på Svinningen. Her med utsikt mot Bjørnefjorden, og i det fjerne Tysnes og StordToppen på Svinningen kan i likhet med Gullfjellet være et værhardt sted og derfor er det reist en liten hytte kalt Svinningbua like under toppen på sørøstsiden der en kan søke ly om nødvendig.

Utsikt fra Svinningen

Utsikt fra Svinningen mot Øvredalen som også er et fint utgangspunkt for tur til SvinningenKart over området