Turtips
Turøy Mot havnen på Turøy


Sandøy Passasjen mellom Sandøyene åpner seg mot sør


Flora Rød jonsokblom er vanlig


Båe Det bryter på skjærene vest av Lokøyna


Villsau Villsau på Mågøyna


Padletur rundt Turøy via SandøynaDenne turen starter ved Skora som er siste øy før broen over til Turøy lengst nord i Fjell kommune. Her er det vanligvis bra med parkeringsplasser, muligens med unntak av de fineste sommerdagene da mange trekker ut her. I tillegg er dette et sted der det er ganske grei atkomst til sjøen med kajakken. Dette er en tur som kan anbefales i godt vær med rolig sjø. Turen går sydover langs østsiden av Turøy, videre mellom Raunøya og Litla Raunøya ned til Hjelmo. Turen går videre langs vestkanten av Hjelmo, men Hjelmo er også en holme som kan være verd en tur alene om en bare vil ha en kortere tur. På østsiden av denne holmen finnes en liten vik der en greit kan fortøye en liten båt eller trekke opp noen kajakker. Her er det grunt med sandbunn, og skjermet for bølger nesten uansett vindretning. Turen krysser deretter et lite åpent stykke kalt Hjelmehalsen og en padler videre sørover langs østsiden av Gullo før en tar vestover mot det trange sundet som skiller Nordre og Søndre Sandøyna. Gullo, og Nordre og Søndre Sandøyna har det typiske åpne vestlandske lyngheilandskapet, ispedd noen felter med einstape. Det er rikelig med gode havner, med grunne skjermede viker der en kan stoppe, både på Gullo og Nordre og Søndre Sandøyna. Sundet mellom Nordre og Søndre Sandøyna er svært smalt og grunt, og hvis det ikke er spesielt høy vannstand er det vanskelig å komme gjennom her med annen farkost enn kajakk. Ved full fjære kan selv dette bli vanskelig, men heldigvis er det ikke langt rundt. Turen nordover igjen må tilpasses værforholdene. Hvis været er bra, sjøen rolig og en er fortrolig med kajakken, kan en tur på "utsiden" anbefales. Alternativt kan en velge en mer skjermet rute nordover. Tar en "utsideturen" kan en padle videre via Skarholmane, ut sundet mellom Lokøyberget og Lokøyna og deretter nordover. Her ser en rett ut i havet. En finner et rikt og variert planteliv på småøyene her ute. Strandsmelle, strandnellik, rød jonsokblom, strandbergknapp, svever og vendelrot er blant de vanligste og står på sitt fineste i begynnelsen av juni. Vær oppmerksom på at det det ligger noen båer som det bryter på noen hundre meter vest for Lokøyna. Vanligvis er det lett å se disse. Turen går videre mellom Kristofferholmen og Hattholmen mot Hattholmboen. Her kan en igjen gjøre valg etter forholdene, og hvor lang tur en ønsker. Korteste tur om en vil rundt Turøy er på vestsiden av Litla Turøy, gjennom sundet på innsiden av Dynnastakken, videre rundt nordspissen av Turøy tilbake til utgangspunktet. På en fin dag kan turen videre nordvestover rundt Mågøyna anbefales. På Mågøyna går det noen villsau. Dersom en har lyst på et ekstra stopp her ute kan vikene på sørsiden av Sandøyna litt nord for Mågøyna anbefales. Her er det skjemede, grunne farvann, der en lett kan trekke opp og sjøsette kajakken. Herfra padler en deretter nordøstover rundt nordspissen av Turøy tilbake til utgangspunktet. En bør ha med seg kart i vantett mappe eller pose (og gjerne et nedpakket reservekart) om en legger ut på denne turen uten å være kjent i området. I tillegg kan det være greit at en har med et lite kompass. Hvis havskodden plutselig skulle dukke opp, er det greit å ha mulighet til å kunne velge om en skal padle til Sotra eller Shetland. En kommer nær innpå naturen her ute. Jeg har selv opplevd at havørnen letter fra bakken bak meg i det jeg passerer gjennom trange sund. Har også vært heldig å fått nise med unge som knapt kan ha vært mer enn halvmeteren lang inn på 10m avstand fra kajakken nordvest av Turøy. Velger en det lengste alternativet for denne turen blir den rundt 15km lang.

Kart over området

Sjømerke Mot havet sør for Turøy


Strandsmelle Strandsmelle finnes på øyene


Ut mot havet Passasje ut mot havet sør for Lokøyna


Mågøyna Mågøyna sett fra sørvest


Knapptang En kveil med knapptang