Turtips


Høststemninger fra vestvidda, Eidfjord


Tåke over Hjølmodalen

På vei inn mot Vivelid. Tåken henger over Hjølmodalen. Bak til venstre NonhaugTjern

Tjern ved skoggrensen. I bakgrunnen Sovarenuten (1648 m.o.h.) til venstre og Øktanuten (1614 m.o.h.) midt i bildetMarginalt

Fjellbjørken har harde vilkår her opp mot skoggrensenPå kanten

Bjørk med høstfarger på kanten mot HjølmodalenMyrtjern

Lite myrtjernAustmannaleitet

Skydekket sprekker opp mot Austmannaleitet retning Dalamot.Fruo

Fruo med sine karakteristiske front/sidemorener vitner om breaktivitet under kaldere tider. Tatt på 8km avstand.Høstbekk

Høststemning ved en liten bekkVivo

Langs Vivo retning VivelidSteinformasjon

Steinformasjon nær VivelidVeanuten

Utsikt retning Hjølmodalen litt nord for høyeste punkt på stien mellom Vivelid og parkeringsplassen.