TURTIPS

På disse sidene vil jeg beskrive turer. Jeg tar som regel utgangspunkt i lett gjennomførbare turer, men antyder gjerne også alternativer for de som ønsker videre utforskning av områdene.
Selv bruker jeg ofte T-merkede stier og andre tydelige ferdselsårer for å komme inn i et område, for deretter å finne mine egne veier i terrenget.
En bør bruke kart på turer i fjellet, spesielt om en ikke holder seg til gode merkede stier. Bruk av kart og kompass gir også mer glede ved turen fordi en hele tiden kan holde kontroll på hvor en befinner seg, og dessuten ikke er avhengig av å holde seg på stier for å finne frem. Grananutane